Tiền Giang: Giải quyết nước sinh hoạt cho nhân dân vùng nhiễm mặn

Ảnh minh họa
Theo ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước nông thôn tỉnh Tiền Giang, tỉnh đã hoàn thành công trình ao chứa và hệ thống truyền tải đưa nước ngọt về phục vụ sinh hoạt của nhân dân các xã: Phú Thạnh, Phú Đông, Phú Tân trên cù lao Lợi Quan thuộc huyện đảo Tân Phú Đông, với tổng kinh phí trên 22 tỉ đồng. 
 Ao chứa nước ngọt có trữ lượng 150.000 m3 nước ngọt, đường ống dẫn đường kính 300 cm chiều dài 24 km đưa nước ngọt từ ao chứa tại xã Tân Thới về các trạm cấp nước ở Phú Thạnh và Phú Đông cấp cho dân cùng các công trình phụ trợ khác. Các công trình vừa hoàn thành đưa vào sử dụng trong mùa khô 2011 nằm trong Dự án cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 5 xã cù lao: Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Phú Đông và Phú Tân nằm kẹp giữa hai nhánh Cửa Tiểu và Cửa Đại của hệ sông Tiền hàng năm phải đối phó với hạn và nhiễm mặn trong thời gian 5 – 6 tháng gây rất nhiều khó khăn cho bà con. Dự án có tổng kinh phí lên đến 113 tỉ đồng được triển khai từ năm 2009 nhưng do thiếu vốn nên chỉ mới có hai hạng mục trọng điểm được đưa vào sử dụng.  
 Mùa khô 2011, để giải quyết nước sinh hoạt cho nhân dân vùng nhiễm mặn nhiều khó khăn, Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước nông thôn tỉnh Tiền Giang xây dựng mạng lưới 6 ao chứa trữ nước ngọt cấp cho bà con gắn với các trạm cấp nước nông thôn. Nhờ công tác chuẩn bị tốt về mọi mặt, đúc kết kinh nghiệm từ nhiều năm đối phó với hạn mặn đồng thời thêm hai hạng mục công trình trọng điểm mới đưa vào sử dụng tăng lượng cung cấp nước, mùa khô năm nay việc cấp nước nông thôn cho người dân trên cù lao Lợi Quan được thuận lợi, nguồn cung vẫn đảm bảo và chưa xảy ra khan hiếm nước ngọt trầm trọng như các năm trước.

 

(Theo Monre.gov.vn)