Tích cực triển khai hiệu quả việc điều tra, tìm kiếm nguồn nước cho các vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn

2

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Chu Phạm Ngọc Hiển tại buổi làm việc với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về thực hiện các nhiệm vụ năm 2016 diễn ra ngày 31/5 tại Hà Nội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ.

DSC_9704

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Tống Ngọc Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết, trong năm 2016, Trung tâm đã tăng cường thực địa điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt, thực hiện một số nội dung điều tra tài nguyên nước dưới đất đối với Dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”; tập trung thi công các công tác địa vật lý, khoan hút nước thí nghiệm, lấy và phân tích mẫu đất, mẫu nước thuộc khối lượng trong nội dung Điều tra xác định khả năng tự bảo vệ, các tác động, các nguyên nhân, con đường gây cạn kiệt, ô nhiễm nước dưới đất tại 03 đô thị Hà Nội, Buôn Mê Thuột, TP.Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện tại đô thị Thái Nguyên, Hải Dương nằm trong “Đề án Bảo vệ nước dưới đất tại các khu đô thị lớn”; tích cực triển khai thực hiện Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước”; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”; “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô – Gâm”; “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”; “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long”; tiếp tục triển khai 2 dự án quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng và lưu vực sông Srepok; tăng cường quan trắc thường xuyên, liên tục mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất và các trạm quan trắc nước  mặt; đẩy nhanh thực hiện đúng các cam kết với đối tác trong thực hiện giai đoạn 3 của dự án hợp tác nguồn vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức: “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam”….

Báo cáo tình hình chung của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc ông Nguyễn Văn Kềnh, Liên đoàn trưởng cho biết, cùng với việc tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016 được Bộ và Trung tâm giao, Liên đoàn đang tổ chức thực hiện đề án vị trí việc làm kết hợp rà soát, sắp xếp bố trí, xây dựng nguồn nhân lực hợp lý, trong đó chú ý chọn, cử đi đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong những năm tiếp theo và đủ năng lực sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khi được Bộ và Trung tâm giao. Bên cạnh đó, Liên đoàn còn tập trung điều hành, tổ chức thực hiện tốt về tiến độ, chất lượng và tiến độ, chất lượng và sản phẩm trong Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động và các nghĩa vụ đối với nhà nước; duy trì và đổi mới các phong trào thi đua, động viên tinh thần sáng tạo hăng say và chủ động trong sản xuất của người lao động; chăm lo đến cuộc sống vật chất tinh thần cho người lao động Liên đoàn ngày càng ổn định và nâng cao.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ đã tham gia góp ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian sắp tới của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, trong đó tập trung  vào việc triển khai Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc” đã được Bộ phê duyệt trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 tạo điều kiện để Liên đoàn có môi trường làm việc tốt hơn;

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nói chung và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc nói riêng trong việc tích cực triển khai thực hiện công tác năm 2016.

Năm 2016, Trung tâm đã giải quyết, thực hiện 1 số nhiệm vụ cấp bách mà Bộ giao trong đó đặc biệt quan trọng là tiến hành thi công tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn các vùng bị ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn, hạn hán, khan hiếm nước; khẩn trương triển khai một số giải pháp cấp bách ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, góp phần kịp thời cung cấp nước sinh hoạt và hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên…

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, nguồn tài nguyên nước ở nước ta đang đứng trước rất nhiều thách thức, tình trạng suy kiệt nguồn nước trong hệ thống sông, hạ lưu các hồ chứa trên cả nước và nước dưới đất ở nhiều vùng đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Điển hình là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn đã và đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành thuộc Trung, Nam bộ và khu vực Tây Nguyên khiến đời sống hàng triệu người dân bị ảnh hưởng. Vì vậy, để đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cần tập trung đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công hướng tới mục tiêu chất lượng, công bằng và hiệu quả nhằm tạo ra đột phá trong quản lý, tăng tính chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh công tác quy hoạch, điều tra tài nguyên nước; tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả việc điều tra, tìm kiếm nguồn nước cho các vùng thiếu nước trầm trọng đang bị hạn hán, xâm nhập mặn ở các khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên; tăng cường tham gia các hoạt động dịch vụ về quy hoạch tài nguyên nước, điều tra, đánh giá, khai thác sử dụng, quan trắc và dự báo tài nguyên nước, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước. Đặc biệt cần khẩn trương tiến hành thực hiện việc quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; làm tốt công tác tham mưu cho Bộ cụ thể hóa, thể chế hóa những chính sách trong việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực tài nguyên nước; quan tâm đến áp dụng kỹ thuật, công nghệ vào việc sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả…

(Theo monre.gov.vn)