Thúc đẩy công tác xã hội hóa trong cấp nước nông thôn

 Ngày 20/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội nghị thúc đẩy công tác xã hội hóa trong cấp nước nông thôn.

Hội thảo nhằm lấy ý kiến để hoàn thiện thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 131/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn để có thể thu hút được các thành phần kinh tế tham gia công tác xã hội hóa trong cấp nước nông thôn trong thời gian tới.
Tại Hội thảo, bà Hạ Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn, Chánh Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn nhấn mạnh: Bức tranh chung về công tác xã hội hóa trong thời gian qua còn chậm, các tỉnh lúng túng trong việc triển khai Quyết định 131, chưa có kinh nghiệm nên chưa áp dụng phù hợp với điều kiện từng tỉnh. Vì vậy, việc thu hút khu vực tư nhân tham gia lĩnh vực cấp nước nông thôn thời gian qua rất khó khăn; hy vọng thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 131 hoàn thiện sẽ thúc đẩy được công tác xã hội hóa trong cấp nước nông thôn thời gian tới.
Cũng tại hội thảo, ông Stuart King, Tư vấn của Ngân hàng Thế giới đã đưa ra những ý kiến và đề xuất, cũng như những kinh nghiệm quốc tế trong việc triển khai chính sách để thu hút sự tham gia của khối tư nhân, nhằm giúp Việt Nam hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 131.
Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học cũng khẳng định: Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn không thể thành công nếu không huy động được các thành phần khác tham gia vào công tác xã hội hóa. Tuy nhiên, cam kết của các tỉnh trong việc thực hiện công tác xã hội hóa là yếu tố rất quan trọng để thu hút sự tham gia của khối tư nhân vào công tác xã hội hóa, nhằm đảm bảo sự bền vững của công trình. Thứ trưởng Đào Xuân Học cũng đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ kinh phí để có thể triển khai thí điểm rồi từ đó nhân rộng ra các tỉnh.
 
(Theo Monre.gov.vn)