Thừa Thiên –Huế: Nước sạch ở thành phố Huế có thể uống trực tiếp tại vòi

tt489Ông Trương Công Nam, Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên – Huế cho biết: Tỉnh đã thực hiện cấp nước sạch và an toàn trên toàn mạng, nước có thể uống trực tiếp tại vòi trong phạm vi toàn tỉnh; tiêu chuẩn trên căn cứ vào 3 tiêu chí: Độ đục, clo dư và độ PH đạt chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tại một số điểm du lịch ở thành phố Huế, Công ty đã lắp đặt các điểm cấp nước, nước có thể uống ngay tại vòi.  

Hiện công ty đang thực hiện việc nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tỉnh Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2011- 2015 và đến năm 2020, với mục đích nâng độ bao phủ cấp nước từ 65% hiện nay lên 80% vào năm 2015; tổng công suất cấp nước từ 100.000 m3/ngày đêm hiện nay lên 300. 000 m3/ngày đêm. Công ty phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước, thất thu nước xuống dưới 10% vào năm 2015. Hiện, sản lượng nước thương phẩm của công ty đạt 36,3 triệu m3/năm, tăng bình quân khoảng 20%/năm. Lắp đặt mới 17.421 đồng hồ, mở rộng diện cấp nước không chỉ ở đô thị mà còn vươn xa đến vùng sâu, vùng xa với 110/150 phường, xã, 65% dân số toàn tỉnh được sử dụng nước máy với chất lượng dịch vụ ngày càng cao (riêng thành phố Huế tỉ lệ người dùng nước sạch đạt 99%). Công ty thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện các biện pháp để giảm chi phí sản xuất, củng cố và phát triển bền vững mạng đường ống cấp nước và chống thất thoát, thất thu nước. Công ty nghiên cứu và thực hiện có kết quả các giải pháp khắc phục sự đóng cặn trong hệ thống cấp nước sạch, đảm bảo cấp nước uống an toàn bằng việc sử dụng mút đặc chủng với sáng kiến cắt thành 4 miếng, bọc vải áo giáp và chổi quét vào mút để thông rửa bên trong các tuyến ống trên toàn mạng, loại bỏ được các loại cặn tồn lưu trong hệ thống, độ đục của nước sau xử lý xuống dưới 0,2 NTU. Bên cạnh đó, các quy trình, giám sát được thực hiện chặt chẽ trong quá trình xử lý nước theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, ISO 17025; xử lý hạ thấp sắt, mangan tồn dư trong nước xuống dưới 0,02mg/l. Hiện nay, công ty đang đẩy mạnh chương trình cơ khí hoá, tự động hoá ứng dụng các công nghệ xử lý nước tiên tiến để ngang tầm với các nước trong khu vực; giữ vững tiêu chuẩn cấp nước an toàn, tiến đến cấp nước uống an toàn và ngon trên phạm vi toàn mạng.

(Theo Monre.gov.vn)