Thứ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông: Xây dựng một dự án tổng thể về rừng ứng phó với BĐKH

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông
Sáng 17/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông về các dự án liên quan tới BĐKH trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông Lê Diễn cho biết, trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh dân số tăng nhanh do tình trạng di dân tự do đến định cư phá rừng làm nương rẫy dẫn tới thực trạng thu hẹp diện tích rừng tự nhiên, suy giảm hệ sinh thái. Theo đó, những tác động của BĐKH ảnh hưởng lớn tới Đắk Nông gần đây như tình trạng suy giảm nguồn nước mặt, nước ngầm về mùa khô và sạt lở đất và lũ quét vào mùa mưa làm ảnh hưởng lớn tới an sinh và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Để khắc phục tình trạng đó, Đắk Nông đề nghị Bộ TN&MT xem xét, hỗ trợ một số dự án đầu tư như: Xây dựng đường quản lý bảo vệ rừng đầu nguồn suối Đắk Nông; Xây dựng đường quản lý bảo vệ rừng đầu nguồn Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung; Kè chống sạt lở sông Krông Nô.

Sau khi nghe Cục KTTV&BĐKH, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính trình bày quan điểm, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, các dự án của tỉnh là rất cấp thiết. Tuy nhiên, Đắk Nông cần xây dựng một dự án tổng thể về rừng bao gồm: Trồng rừng, chống phá rừng, người dân tham gia vào bảo vệ và trồng rừng kèm theo các công trình phòng hộ,… bởi theo kết quả của Hội nghị Cop 16 vừa diễn ra, các dự án liên quan tới rừng và thay đổi mục đích sử dụng đất (thay đổi hình thức canh tác) làm giảm khí nhà kính được thế giới ủng hộ, cấp kinh phí. Để thực hiện kế hoạch cụ thể Thứ trưởng đề nghị, Cục KTTV&BĐKH phối hợp với tỉnh trong công tác xây dựng dự án trong thời gian tới.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)