Thống nhất quy trình điều tiết nước của hồ chứa nước Cửa Đạt (Thanh Hóa) phù hợp phát điện và chống hạn

Trước tình trạng hồ chứa nước Cửa Đạt (kết hợp thủy điện) lớn nhất Bắc Trung Bộ chưa tích đủ nước đến cao trình theo thiết kế, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Cửa Đạt và các đơn vị có liên quan thống nhất quy trình điều tiết phù hợp phát điện và chống hạn. Theo đó, chỉ xả nước hồ Cửa Đạt để phục vụ mục tiêu đẩy mặn cho hạ du vào tháng 3 và tháng 4/2011 là 2 tháng có mực nước kiệt nhất với lưu lượng xả 30,42 m3/s, tương đương tổng lượng nước xả 160.33 triệu m3.
Kết thúc mùa mưa năm 2010, lượng mưa trên địa bàn Thanh Hóa chỉ đạt 80,90% lượng mưa trung bình nhiều năm (TBNN). Hiện tại mực nước hồ Cửa Đạt đạt + 95,89 m, tương đương với dung tích trữ 680,5 triệu m3 so với cao trình thiết kế là +110 m, dung tích chứa nước là 1.450 triệu m³.
Trong điều kiện thiếu nước, nếu vận hành nhà máy thủy điện Cửa Đạt với công suất lắp máy là 97 MW, ứng với lưu lượng thiết kế qua tuabin của Thủy điện Cửa Đạt là 156,26 m3/s thì lượng nước trong hồ Cửa Đạt sẽ không đủ. Mặt khác, theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 11/2010 đến tháng 4/2011 chỉ đạt xấp xỉ và thấp hơn lượng mưa TBNN. Để đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (50.000 ha lúa) và sinh hoạt cho hệ thống thủy nông Bái Thường, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3, Công ty cổ phần Thủy điện Cửa Đạt và các đơn vị có liên quan thống nhất quy trình điều tiết nước của hồ chứa nước Cửa Đạt trong thời gian từ tháng 12/2010 đến tháng 5/2011 theo nguyên tắc: lưu lượng nước xả qua hồ Cửa Đạt (phục vụ phát điện) phải theo nhu cầu tưới hàng tháng của hệ thống thủy nông Bái Thượng. Cụ thể, từ tháng 12/2010 đến tháng 2/2011, lượng nước qua tuabin = 50 m3/s; từ tháng 3/2011 đến tháng 5/2011, lưu lượng nước qua tuabin = 44/m3/s đến 45 m3/s và khống chế mực nước tại thượng lưu đập Bái Thượng không được vượt quá cao trình + 17,20m (cao trình đỉnh tràn của đập Bái Thượng).
(Theo Monre.gov.vn)