Thông cáo báo chí Cuộc thi “Rung chuông vàng – tìm hiểu về tài nguyên nước” Tại trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngày 27/12/2010

Cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu tài nguyên nước tại Hòa Bình
Cuộc thi Rung chuông vàng – tìm hiểu về tài nguyên nước, là hoạt động tổng kết chuỗi các hoạt động của tháng chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về tài nguyên nước do dự án Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động từ ngày 1/12/2010 trong toàn thể giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây là cuộc thi chung kết tìm hiểu về tài nguyên nước giữa 50 học sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi viết về tài nguyên nước; với sự cổ động và trợ giúp của hơn 2.500 học sinh và giáo viên nhà trường.

 

Tham dự cuộc thi Rung chuông vàng – tìm hiểu về tài nguyên nước có lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường (Tổng Cục Môi trường), Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, phòng Giáo dục quận Hoàn Kiếm và đại diện một số cơ quan báo chí và đài truyền hình.  

Theo cô Phạm Thị Tuyết, hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du, “Chiến dịch truyền thông về tài nguyên nước thật sự là hoạt động có ý nghĩa và mang tính giáo dục cao cho giáo viên và học sinh nhà trường. Hơn 2500 học sinh và 80 giáo viên toàn trường đã tích cực tham gia các hoạt động của chiến dịch như tập huấn về tài nguyên nước, cuộc thi viết về tài nguyên nước và cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu về tài nguyên nước”.    

Ông Lê Hữu Thuần, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Giám đốc Ban quản lý dự án Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam (CAPAS), cho biết “Lượng nước mặt tính bình quân đầu người ở Việt Nam sẽ giảm từ mức 3.840m3/người/năm hiện nay xuống 2.830m3/người/năm vào năm 2015, và tương lai gần Việt Nam sẽ trở thành quốc gia khan hiếm nước. Vì vậy, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tầm quan trọng của việc sử dụng tiết kiệm nước, giữ gìn và bảo vệ tài nguyên nước là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới của ngành nước”.


Cục Quản lý tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong phạm vi cả nước. Cơ cấu tổ chức của Cục bao gồm Lãnh đạo Cục (hiện tại có 1 Cục trưởng, 2 Phó cục trưởng), 5 phòng chuyên môn (Phòng Kế hoạch – Tổng hợp;  Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Phòng Pháp chế – Chính sách tài nguyên nước; Phòng Quản lý điều tra và giám sát tài nguyên nước; Phòng Quản lý quy hoạch và khai thác tài nguyên nước), Văn phòng Cục và 3 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước, Trung tâm Thẩm định – Tư vấn tài nguyên nước, và Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước).

Địa chỉ: Cục Quản lý Tài nguyên nước, 68 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, Website: www.dwrm.gov.vn


Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam”

Đây là dự án 4 năm được bắt đầu từ tháng 11 năm 2008, do Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện, Vương quốc Bỉ hỗ trợ tài chính và Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC) hỗ trợ kỹ thuật.  Mục tiêu tổng thể của dự án là “tăng cường thể chế và nâng cao năng lực của các cơ quan thuộc Bộ TN&MT và các Sở TN&MT liên quan nhằm hỗ trợ công tác điều tra và quản lý tài nguyên nước ở cấp quốc gia và địa phương, phục vụ quá trình phát triển một cách hiệu quả, đạt được các Mục tiêu phát triển quốc gia (VDGs).” Các mục tiêu cụ thể của dự án là 1) Cải thiện công tác quy hoạch tài nguyên nước; 2) Cải thiện công tác bảo vệ tài nguyên nước; 3) Nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước; và 4) Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ của Bộ TN&MT/ các Sở TN&MT trong công tác quản lý tài nguyên nước.

Địa chỉ: Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam” (CAPAS)

Cục Quản lý Tài nguyên nước, 68 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, Việt Nam, Website: www.capas.vn

Trường THCS Nguyễn Du (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Từ năm học 2010-2011, trường THCS Nguyễn Du chuyển sang địa điểm mới trong khu phố cổ của Hà Nội (44- 46 Hàng Quạt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trường THCS Nguyễn Du là công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội được thành phố và UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng thành một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia với khuôn viên rộng 5.500m2. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với các phòng học rộng rãi, thoáng mát, phòng chức năng và các phòng chuyên dụng cho các hoạt động như: phòng thí nghiệm, thư viện, phòng học tiếng Anh trực tuyến, phòng thể chất, phòng nghỉ cho cả giáo viên và học sinh.

Địa chỉ: Trường THCS Nguyễn Du, 44-46 Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Để có thêm thông tin, xin liên hệ:

Bà Trần Minh Phượng

Cán bộ Truyền thông và Đào tạo

Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam” (CAPAS)

Cục Quản lý Tài nguyên nước, 68 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0913321422;

Email: cintapo@gmail.com

Bà Đinh Thị Thanh Xuân

Giáo viên Tổng phụ trách Đoàn-Đội

Trường THCS Nguyễn Du

44-46 Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0904220967;

Email: xuandtt@thcs-nguyendu-hanoi.edu.vn 

(Theo DWRM)