THÔNG BÁO SỐ 2: THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC PHIM VÀ KỊCH BẢN PHIM VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT, NĂM 2010

tt157Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ và giữ gìn nguồn tài nguyên nước của Việt Nam, trong khuôn khổ các hoạt động của dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam, 2009-2012”, do Vương quốc Bỉ tài trợ, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát động Cuộc thi sáng tác Phim và Kịch bản phim về tài nguyên nước toàn quốc lần thứ nhất năm 2010, với thể lệ như sau:

 

1. Đối tượng và điều kiện tham dự

    1.1. Đối tượng tham dự Cuộc thi sáng tác Phim và Kịch bản phim về tài nguyên nước toàn quốc lần thứ nhất năm 2010: Mọi tổ chức, cá nhân trên cả nước có kịch bản phim về đề tài tài nguyên nước Việt Nam đều được đăng ký và gửi kịch bản phim tham dự Cuộc thi sáng tác Phim và Kịch bản phim về tài nguyên nước toàn quốc lần thứ nhất năm 2010.
    1.2. Các tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác Phim và Kịch bản phim về tài nguyên nước toàn quốc lần thứ nhất năm 2010 thuộc 06 thể loại: Phim tài liệu, phim phóng sự, phim ngắn, kịch bản phim tài liệu, kịch bản phim phóng sự và kịch bản phim ngắn.

    1.3. Số lượng phim và kịch bản phim tham dự: Mỗi tổ chức, cá nhân được tham dự từ 01 đến 03 tác phẩm cho mỗi thể loại.
1.4. Hồ sơ tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác Phim và Kịch bản phim về tài nguyên nước toàn quốc lần thứ nhất năm 2010: Phim và Kịch bản phim gửi dự thi phải kèm theo bản đăng ký tác phẩm dự thi theo mẫu của Ban tổ chức.

2. Yêu cầu về nội dung
  
    Tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác Phim và Kịch bản phim về tài nguyên nước toàn quốc lần thứ nhất năm 2010 cần tập trung phản ánh các vấn đề nổi bật về tài nguyên nước, nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, bao gồm:
– Thực trạng nguồn nước trên lưu vực sông;
– Vấn đề suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;
– Vấn đề cạnh tranh trong sử dụng tài nguyên nước;
– Vấn đề bảo vệ tài nguyên nước;
– Vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
– Những sáng kiến, cải tiến, công nghệ mới về bảo vệ, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước;
– Những hoạt động, sự kiện nổi bật, tiêu biểu, những tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm mới trong bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng chống và giảm thiểu tác hại do nước gây ra;

3. Thời gian và địa điểm nhận tác phẩm
  
    3.1. Thời gian nhận hồ sơ và tác phẩm dự thi: từ 1/11/2010 đến hết ngày 28/02/2011 (theo dấu bưu điện).
3.2. Địa điểm nhận hồ sơ và tác phẩm dự thi: Dự án Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam (CAPAS), Cục Quản lý Tài nguyên nước, 68 Bùi Thị Xuân, Hà Nội; Điện thoại: 043 437514 Email: capas.vn@gmail.com và cintapo@gmail.com  

4. Giám khảo Cuộc thi

Hội đồng giám khảo Cuộc thi sáng tác Phim và Kịch bản phim về tài nguyên nước toàn quốc lần thứ nhất năm 2010 với 02 Ban giám khảo gồm các nhà chuyên môn có trình độ và uy tín nghề nghiệp sẽ được thành lập để thẩm định các Phim và Kịch bản phim dự thi:
– Ban Giám khảo Phim
– Ban Giám khảo Kịch bản phim

5. Giải thưởng:

    5.1. Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi sáng tác Phim và Kịch bản phim về tài nguyên nước toàn quốc lần thứ nhất năm 2010 gồm:

– Mỗi thể loại Phim sẽ có các giải: Giải Nhất trị giá 30.000.000đ, giải Nhì trị giá 20.000.000đ, giải Ba trị giá 15.000.000đ, giải Khuyến Khích trị giá 7.000.000đ.
– Mỗi thể loại Kịch bản phim sẽ có các giải: Giải Nhất trị giá 15.000.000đ, giải Nhì trị giá 12.000.000đ, giải Ba trị giá 10.000.000đ, giải Khuyến Khích trị giá 5.000.000đ.
5.2. Số lượng giải của mỗi thể loại Phim và Kịch bản phim do các Ban Giám khảo căn cứ trên số lượng Phim và Kịch bản phim tham dự và chất lượng tác phẩm đề xuất để Ban Tổ chức quyết định trao giải.
5.3. Ngoài các giải thưởng chính, Ban Tổ chức sẽ trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có nhiều kịch bản phim tham gia Cuộc thi sáng tác Phim và Kịch bản phim về tài nguyên nước năm 2010.

6. Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc thi:

Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác Phim và Kịch bản phim về tài nguyên nước toàn quốc lần thứ nhất năm 2010, dự kiến sẽ vào cuối tháng 3 năm 2011.

Mọi tổ chức cá nhân quan tâm đến Cuộc thi sáng tác Phim và Kịch bản phim về tài nguyên nước toàn quốc lần thứ nhất năm 2010 có thể tìm hiểu trên cổng thông tin điện tử Cục Quản lý Tài nguyên nước www.dwrm.gov.vn và cổng thông tin điện tử dự án CAPAS www.capas.vn

 
THÔNG TIN CHUNG

Cục Quản lý tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong phạm vi cả nước. Cơ cấu tổ chức của Cục bao gồm Lãnh đạo Cục (hiện tại có 1 Cục trưởng, 2 Phó cục trưởng), 5 phòng chuyên môn (Phòng Kế hoạch – Tổng hợp;  Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Phòng Pháp chế – Chính sách tài nguyên nước; Phòng Quản lý điều tra và giám sát tài nguyên nước; Phòng Quản lý quy hoạch và khai thác tài nguyên nước), Văn phòng Cục và 3 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước, Trung tâm Thẩm định – Tư vấn tài nguyên nước, và Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước).

Địa chỉ: Cục Quản lý Tài nguyên nước, 68 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, Website: www.dwrm.gov.vn

Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam”

Đây là dự án 4 năm được bắt đầu từ tháng 11 năm 2008, do Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện, Vương quốc Bỉ hỗ trợ tài chính và Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC) hỗ trợ kỹ thuật.  Mục tiêu tổng thể của dự án là “tăng cường thể chế và nâng cao năng lực của các cơ quan thuộc Bộ TN&MT và các Sở TN&MT liên quan nhằm hỗ trợ công tác điều tra và quản lý tài nguyên nước ở cấp quốc gia và địa phương, phục vụ quá trình phát triển một cách hiệu quả, đạt được các Mục tiêu phát triển quốc gia (VDGs).” Các mục tiêu cụ thể của dự án là 1) Cải thiện công tác quy hoạch tài nguyên nước; 2) Cải thiện công tác bảo vệ tài nguyên nước; 3) Nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước; và 4) Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ của Bộ TN&MT/ các Sở TN&MT trong công tác quản lý tài nguyên nước.

Địa chỉ: Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam” (CAPAS)

Cục Quản lý Tài nguyên nước, 68 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, Việt Nam, Website: www.capas.vn
Để có thêm thông tin, xin liên hệ:

Bà Trần Minh Phượng

Cán bộ Truyền thông và Đào tạo

Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam” (CAPAS)

Cục Quản lý Tài nguyên nước, 68 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0913321422

Email: cintapo@gmail.com

(Theo DWRM)