Thiếu quy hoạch quản lý tài nguyên nước

Tại hội thảo “Quản lý nước và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội TPHCM” tổ chức ngày 31-3, ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết TP đã đặt mục tiêu đến năm 2015, tổng công suất cấp nước sạch đạt trên 2,3 triệu m³/ngày đêm, tỉ lệ thất thoát nước giảm xuống còn 32%, tỉ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch đạt 98% và tỉ lệ cấp nước hợp vệ sinh cho hộ dân nông thôn đạt 100%

Thế nhưng hiện nay, TPHCM lại là một trong 10 TP trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu với những tác động nghiêm trọng đến nguồn nước, trong khi TP chưa có quy hoạch tổng thể hay chiến lược để quản lý nguồn tài nguyên nước một cách bền vững. Hội thảo đã tập trung thảo luận các giải pháp về quản lý thủy lợi và lựa chọn hệ thống đê điều phù hợp với điều kiện TPHCM, đồng thời trao đổi thông tin và học hỏi kinh nghiệm quản lý nước của Hà Lan.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động  hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu giữa TPHCM và TP Rotterdam-Hà Lan.

(Theo T.Sương – nld.com.vn)