Thiết lập thông tin tài nguyên nước

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thiết lập hệ thống thông tin tài nguyên nước” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ không hoàn lại với tổng kinh phí 800.000 USD.
Bộ TN&MT tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, chủ trì thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành, bảo đảm dự án hỗ trợ kỹ thuật đạt được mục tiêu đề ra.
Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt danh mục dự án “Xây dựng các khu xử lý nước thải phân tán và hỗ trợ thiết bị thu gom rác thải cho người nghèo tại các vùng ngoại ô TP Đồng Hới” trị giá 3,51 triệu UDS do ADB tài trợ. Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Bình hoàn chỉnh văn kiện, tiến hành thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thủ tục cần thiết với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án.

 
 
(Theo Monre.gov.vn)