Thanh tra TN&MT Cần Thơ: Triển khai 7 cuộc thanh tra

Theo báo cáo của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2011, Thanh tra Sở đã triển khai 7 cuộc thanh tra về tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường và đất đai tại nhiều doanh nghiệp, Cty trên địa bàn.

Qua kiểm tra 11 mỏ cát, cấp 26 giấy phép cho 14 tổ chức; phát hiện 3 phương tiện vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 45 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan thanh tra đã nhắc nhở 4 Cty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản như: Thuê mặt nước, lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ, thực hiện nghiêm báo cáo định kỳ hàng năm, thực hiện đầy đủ công tác quan trắc môi trường khi khai thác khoáng sản…

                      

(Theo thanhtra.com.vn)