Đà Nẵng: Khởi động Dự án nguồn tài nguyên nước chống chịu với biến đổi khí hậu

20130625_NhaMayNuocCauDoThành phố Đà Nẵng vừa khởi động dự án “Đánh giá toàn diện nhằm hướng đến khả năng chống chịu biến đối khí hậu đối với nguồn tài nguyên nước của thành phố Đà Nẵng”. Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 2 năm và hoàn thành vào tháng 4/2015.

Đây là dự án nằm trong tổng thể các dự án môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, với tổng kinh phí 223.281 USD từ nguồn tài trợ của Quỹ Rockefeller,

Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo công tác quy hoạch tài nguyên nước của thành phố Đà Nẵng trong tương lai, chống chịu với các tác động của biến đổi khí hậu. Nội dung dự án bao gồm việc nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sử dụng nước mặt và thực trạng công tác quản lý nguồn nước, dự báo nguồn nước và nhu cầu sự dụng nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu; từ đó đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để thực hiện dự án, các chuyên gia sẽ khảo sát, đánh giá hiện trạng việc cung cấp nước sạch của các nhà máy trên địa bàn, nghiên cứu, điều tra, khảo sát các nguồn cung cấp nước cho thành phố từ lưu vực các sông Vu Gia-Thu Bồn, các công trình thủy lợi, thủy điện cấp nước trong toàn khu vực.

(Theo Monre.gov.vn)