Thanh niên khu vực ASEAN 2015 tìm hiểu biến đổi khí hậu

tn_bdkh

“ASEAN Power Shift 2015” là hội thảo thanh niên về Biến đổi khí hậu được tổ chức tại Singapore từ ngày 24 – 26 tháng 7 năm 2015. Đây là cuộc Hội thảo do Singapore tổ chức.

Hội thảo kêu gọi sự tham gia của thanh niên tất cả các nước trong khu vực ASEAN, với mục đích chính nâng cao năng lực và tiếng nói của thanh niên, rèn luyện những kỹ năng quan trọng để có thể mở rộng quy mô các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trong khu vực. Hội thảo tạo cơ hội gặp gỡ và kết nối với thanh niên tại 10 quốc gia khu vực ASEAN tìm hiểu về các sáng kiến môi trường để thúc đẩy nhiều những hành động với biến đổi khí hậu;  Trang bị kiến thức, kỹ năng cho Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP21) tại Paris cuối năm 2015; Thúc đẩy và hoàn bản chiến lược của thanh niên ASEAN trong ứng phó với biến đổi khí hậu trước thềm COP21.

Theo Ban tổ chức, nội dung chính của buổi Hội thảo là đưa ra những chính sách đối với các đại biểu đã thực hiện tham vấn tại quốc gia của mình, tại hội nghị họ sẽ làm việc với nhau để hoàn thành một bài trình bày đại diện quốc gia về các ý kiến của thanh niên trong các vấn đề biến đổi khí hậu, thách thức và giải pháp.

Trang bị cho tất cả các thành viên tham dự những kỹ năng quan trọng để tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến BĐKH tại nước mình.

Chương trình Hội thảo không hạn chế số lượng các đoàn viên, thanh niên tham gia. Để tham gia chương trình, thanh niên trong khu vực ASEAN đăng ký tại đây → bit.ly/APSsignup. Đồng thời mỗi quốc gia sẽ cử 5 đại diện thanh niên xuất sắc.

(Theo monre.gov.vn)