Thành lập Hội đồng thẩm định đề cương, đồ án Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1130/QĐ-BTNMT về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương, đồ án Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

Theo đó, Quyết định nêu rõ, thành lập Hội đồng thẩm định đề cương, đồ án Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng-Thái Bình do ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng; Ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Chủ tịch Hội đồng và 27 thành viên là các chuyên gia, các nhà khoa học, lãnh đạo các đơn vị quản lý trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, thẩm định đề cương, nội dung, phương án và hồ sơ đồ án Quy hoạch tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm căn cứ phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hông – Thái Bình theo quy định.

(Theo monre.gov.vn)