Thành lập Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc Ban CĐCTQG chống thất thoát, thất thu nước sạch

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang cho biết: Theo đề nghị của Cục Trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng đã quyết địnhthành lập Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch.

Ông Nguyễn Hồng Tiến – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng cùng 20 thành viên có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạchtổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 2 của Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạchđến năm 2025 và Điều 3 của Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch.

 

 

 

(Theo Monre.gov.vn)