Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch

Ngày 19/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 577/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch         
Theo đó, Ban Chỉ đạo để thực hiện Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng Ban và Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó trưởng Ban thường trực.
Các ủy viên gồm Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam.       
Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ cũng như tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

 

(Theo Monre.gov.vn)