Tháng 12/2011 tại Việt Nam sẽ diễn ra các Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMN 11, ASOMN+3 và AMMIN 3)

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại cuộc họp
Thực hiện Công văn số 5912 của Văn phòng Chính phủ đồng ý Bộ TN & MT chủ trì, đăng cai tổ chức các Hội nghị ASEAN về khoáng sản, thành lập Ban chỉ đạo do Bộ TN & MT làm truởng ban với các thành viên là các Bộ, Ngoại giao, Công an, Công Thương, Tài chính, Văn hoá – Thể Thao và Du lịch, VPCP, UBND TP. Hà Nội, Tập đoàn Than & Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu chí Quốc gia Việt Nam), Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc vừa chủ trì cuộc họp lấy ý kiến các Bộ, ngành để tổ chức thành công Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản lần thứ 11 (ASOMN 11), Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với 3 đối tác Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASOMN 3) lần thứ 4 và Hội nghị Bộ trưởng Khoáng sản ASEAN lần thứ 3 (ẠMMIN 3), Diễn đàn hợp tác trong khu vực tư nhân ASEAN lần thứ 4. Qua các Hội nghị, Việt Nam đề xuất các sáng kiến, nâng cao vị thế trên trường Quốc tế, tăng cuờng mối quan hệ hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các nước trong khu vực nói chung và về lĩnh vực khoáng sản nói riêng.

 Là đơn vị được Bộ TN & MT giao chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan có liên quan tổ chức các sự kiện này,Cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam cho biết: Hội nghị có sự tham dự của Bộ truởng ngành khoáng sản và đại biểu đại diện 11 nước thành viên ASEAN với số lượng từ 70 đến 200 người; địa điểm tổ chức tại Hà Nội, thời gian dự kiến từ 5 đến 11/12/2011.Tại các Hội nghị, cùng với nội chung chính còn có Hội thảo các nhóm công tác về khoáng sản, tham quan vịnh Hạ Long. Cục sẽ phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin về Hội nghị, xây dựng Website  tuyên truyền, quảng bá cho các Hội nghị; thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia, Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành: Ngoại giao, Công Thương, Công an, Tài Chính,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam…đều nhất trí với chương trình, nội dung, sự phân công phối hợp của Cục ĐC & KS với các Bộ, ngành. Đại diện Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đề nghị đưa thêm Bộ Thông tin- Truyền thông vào Ban chỉ đạo Quốc gia; Bộ Công An, đề nghị đưa Bộ Quốc phòng, Y tế vào Tiểu ban An ninh. Bộ Ngoại giao góp ý nên đưa ra sáng kiên xây dựng, kế hoạch hành động 5 năm tới của Việt Nam, tạo dấu ấn cho Hội nghị. Đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho biết, đã có sự hợp tác ba bên Việt Nam – Inđônêxia -Malaixia với việc ký kết, triển khai 3 hợp đồng Dầu khí, hiện các hợp đồng này đang gặp khó khăn về sắc thuế, thị trường, nên chăng đưa vấn đề này vào nội dung thảo luận cấp Bộ trưởng để khai thông cho các dự án. Chuyên viên Bộ Tài chính cho biết về kinh phí tổ chức các  hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chân thành cám ơn dại diện các Bộ, ngành đã có những ý kiến đóng góp quý báu, góp phần vào thành công của các Hội nghị. Với vai trò  chủ trì các Hội nghị, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia. Thứ truởng lưu ý Cục ĐC & KS  khẩn trương rà soát, cử cán bộ tham gia Tiểu ban nội dung và trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại diện các Bộ, ngành, nhanh chóng chỉnh sửa nội dung, dự toán kinh phí để Bộ trình Thủ tưóng Chính phủ phê duyệt.

 

 

 

(Theo Monre.gov.vn)