Tham vấn ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch


ctn1Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo tham vấn về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch.

Ông Nguyễn Hồng Tiến – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho biết: 10 năm qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội đã có nhiều thay đổi, sự phát triển khoa học công nghệ trong xử lý nước đã và đang có bước tiến. Năng lực kiểm nghiệm, đánh giá của các doanh nghiệp cung cấp nước, các cơ sở kiểm tra, đánh giá bước đầu được cải thiện. Nhận thức của người dân trong sử dụng nước, tiết kiệm nước cũng như yêu cầu được cung cấp nước đảm bảo chất lượng ngày càng cao.
Mặt khác do tác động của biến đổi khí hậu, nguồn nước bị ô nhiễm, bị nhiễm mặn, nhiễm hóa chất. Trữ lượng nước nước ngầm đang giảm sút…
Tại Hội thảo lần này, các doanh nghiệp trong nước có dịp bày tỏ, đóng góp ý kiến cho dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch để cơ quan soạn thảo tổng hợp, phân tích, nghiên cứu, xem xét hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền quyết định.
Nước sạch là một loại sản phẩm, hàng hóa đặc biệt phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống con người và phát triển kinh tế – xã hội. Thiếu nước con người sẽ không thể tồn tại được vì nước sạch là sản phẩm dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đảm bảo an toàn, không gây hai đến sức khỏe, tính mạng con người. Từ khâu sản xuất, cung cấp nước đến sử dụng phải tuân thủ các quy định về kiểm tra, đánh giá quy trình chặt chẽ với một hệ thống các chỉ tiêu rõ ràng.
Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch lần này điều chỉnh phạm vi quy chuẩn, quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Việc thực hiện các quy định đảm bảo vệ sinh, chất lượng nước của cơ sở cung cấp nước do cơ sở cung cấp nước tự thực hiện, bao gồm kiểm tra vệ sinh nơi khai thác nguyên liệu; vệ sinh ngoại cảnh; vệ sinh hệ thống sản xuất nước; xét nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định; lập và quản lý hồ sơ theo dõi vệ sinh, chất lượng nước.
Quy chuẩn đồng thời quy định về chế độ giám sát chất lượng nước tuân thủ theo giám sát định kì, giám sát đột xuất khi có nghi ngờ về chất lượng nước thành phẩm qua theo dõi báo cáo tình hình vệ sinh, chất lượng nước định kỳ, đột xuất của cơ sở cung cấp nước hoặc kết quả kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm.