Tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Tổng cục Khí tượng thủy văn Quốc gia

Chiều ngày 17/12, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT – Lê Công Thành; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Hồng Thái; các Phó tổng cục trưởng Lê Hồng Phong, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Tuệ cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cán bộ chủ chốt của Tổng cục Khí tượng thuỷ văn; Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tới và tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái cho biết, năm 2018 đánh dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực Khí tượng Thủy văn. Sau quá trình dài nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, theo đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và toàn Ngành Khí tượng Thủy văn, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b158_1_2018

Ông Trần Hồng Thái cho biết, với sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, năm 2018, lãnh đạo Tổng cục đã quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhiệm vụ quan trọng, mang tính tổng thể, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách, lâu dài, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Tổng cục trên phạm vi cả nước.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong nhấn mạnh: Tổng cục KTTV được thành lập là điều kiện thuận lợi mang tính thay đổi đột phá cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTV. Bên cạnh đó, được sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Tổng cục, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, hành lang pháp lý để quản lý hoạt động KTTV đã có bước tiến quan trọng, phục vụ chung cho phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia và phòng, chống thiên tai.

b158_2_2018

Năm 2018, với nguồn kinh phí hạn hẹp, nhân lực còn thiếu so với khối lượng công việc được giao, nhưng với sự đoàn kết của Ban lãnh đạo và sự đồng lòng của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, Tổng cục đã vượt qua khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thu được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những hạn chế, khó khăn, tồn tại mà Tổng cục đang gặp phải, ông Lê Hồng Phong cho hay: Tổng cục thống nhất đưa ra những giải pháp khắc phục; đề xuất, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật KTTV và các văn bản quy phạm pháp luật khác để thực thi hiệu quả hoạt động KTTV phục vụ công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy lùi tình trạng vi phạm hành lang kỹ thuật trạm KTTV.

Đối với những công tác, nhiệm vụ trọng tâm 2019, ông Lê Hồng Phong cho biết: Tổng cục hướng trọng tâm ưu tiên vào công tác xây dựng thể chế và triển khai thi hành pháp luật về khí tượng thuỷ văn trình, các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b158_3_2018

Tổng cục cũng tiếp tục tăng cường tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí ượng thuỷ văn, cụ thể: đối tượng kiểm tra là UBND cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các hoạt động KTTV của các đơn vị trực thuộc Tổng cục, hồ chứa thủy điện, thủy lợi, cảng biển loại I và loại II và vườn Quốc gia tại 13 tỉnh.

Đối với công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV, Tổng cục đổi mới công tác dự báo theo hướng hiện đại, tiếp cận dự báo tác động của thời tiết đến các ngành nghề khác như nông nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải, y tế, du lịch… để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV cho các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo PCTT. 

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020, thực hiện xã hội hóa trong phát triển mạng lưới quan trắc KTTV, đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động KTTV trên toàn quốc.
Đối với công tác thông tin, dữ liệu KTTV, luôn đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ; các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền thông tin số liệu, dữ liệu KTTV đầy đủ, chính xác phục vụ dự báo và chỉ đạo phòng tránh thiên tai.

b158_4_2018

Ngoài ra, trong công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế luôn đẩy mạnh thông tin khoa học để truyền bá các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ; hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ lĩnh vực KTTV; tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ hiện đại hóa ngành KTTV thông qua các dự án, chương trình hợp tác song phương và đa phương với: Trung Quốc, Italia, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Trung tâm Phòng tránh thiên tai châu Á; tổ chức phi chính phủ …

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Công Thành đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động của ngành KTTV trong năm 2018. Thứ trưởng khẳng định, công tác KTTV đã có những chuyển biến toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp quan trọng của ngành trong hoàn thành mục tiêu phát triển của Bộ cũng như phát triển KT-XH của đất nước trong năm 2018

b158_5_2018

Trước những khó khăn, thách thức trong năm 2019, Thứ trưởng đề nghị cán bộ trong ngành KTTV cần tích cực, chủ động, đoàn kết phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo.

Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự, Phó Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đề nghị từng đồng chí lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng đơn vị đơn vị trực thuộc Tổng cục, với tinh thần quyết liệt hơn nữa, tận tâm hơn nữa, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ bắt tay vào việc, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ của năm 2019, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao