Thái Nguyên đưa vào sử dụng nhiều công trình cấp nước sạch cho người dân nông thôn

Theo Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 11 công trình cấp nước sinh hoạt với tổng vốn đầu tư hơn 64 tỷ đồng; trong đó có nhiều công trình lớn như: công trình cấp nước xóm Nà Tấc (Lam Vỹ, Định Hóa), công trình cấp nước xóm Đuổm (Động Đạt, Phú Lương), công trình cấp nước sinh hoạt xóm Phú Cốc (Tấn Phú, Phổ Yên)… góp phần quan trọng vào việc tăng thêm hơn 24.000 người dân nông thôn trên địa bàn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Ông La Trung – Phó Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết: Để đạt được mục tiêu tăng thêm 3% dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh sử dụng trong năm nay, ngoài việc bố trí vốn, hoàn thành dứt điểm các công trình cấp nước sinh hoạt quy mô lớn, Trung tâm còn bố trí nguồn vốn để triển khai 5 dự án công trình nước chuyển tiếp tại 2 huyện Phú Bình và Đại Từ; đồng thời chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiếp tục đầu tư 4 công trình cấp nước sinh hoạt khác tại các huyện: Phú Lương, Phổ Yên, Đồng Hỷ, Đại Từ. Ngoài ra, trong thực hiện Chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT), Trung tâm còn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh hoàn thành 48 công trình vệ sinh trường học tại các điểm trường học trên địa bàn, thực hiện truyền thông về nước sạch – VSMTNT… Cùng với việc tập trung đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt quy mô lớn, Trung tâm cũng chú trọng việc quản lý công trình sau đầu tư một cách hiệu quả, bền vững. 
Được biết, trong giai đoạn 2011 – 2015 tổng nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMTNT ở Thái Nguyên là 300 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách Trung ương và tài trợ quốc tế là 120 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 60 tỷ đồng, vốn tín dụng 90 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 30 tỷ đồng. Dự kiến, đến hết năm 2012, tỉnh Thái Nguyên có 78% số hộ nông thôn có nước sinh hoạt hợp về sinh sử dụng. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015, nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 95%, trong đó 70% đạt quy chuẩn kỹ thuật chất lượng nước do Bộ Y tế quy định.
(Theo Monre.gov.vn)