Thái Bình: Nhiều khu vực nông thôn thiếu nước sạch

Tính đến nay, khu vực nông thôn Thái Bình có khoảng 16% dân số được sử dụng nước sạch. Dự kiến, đến tháng 7/2013 khi một số các công trình hoàn thành, khu vực nông thôn có khoảng 420 nghìn người được sử dụng nước sạch tập trung, tương đương 26% dân số.
Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Bình Phạm Văn Cang cho biết, đến hết năm 2012 đã ba năm liên tục Thái Bình không triển khai các công trình nước sạch mới vì không có vốn. Theo ông Cang, để có một công trình nước sạch đáp ứng được nhu cầu sử dụng của một xã (khoảng 6 – 7 nghìn người) phải đầu tư khoảng 13 tỷ đồng. Thế nhưng, với tiến độ triển khai các công trình nước sạch chậm và nguồn vốn eo hẹp thì 74% dân số ở nông thôn Thái Bình không biết khi nào mới có nước sạch sử dụng.
 (Theo Monre.gov.vn)