Thủ tướng ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Sê San

 

ssThủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San. Theo đó, trong mùa lũ hàng năm (từ 1/7 đến 30/11), các hồ Thượng Kon Tum, Plei Krông, Ialy, Sê San 4 và Sê San 4A trên lưu vực sông Sê San phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình; góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du và không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Campuchia; hạn chế thiệt hại sản xuất ở vùng bán ngập trong lòng hồ Ialy từ ngày 1/7-30/9 hàng năm; góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của hồ chứa Ialy tới khả năng thoát lũ ở vùng hạ du sông Đăk Bla; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Trong mùa cạn (từ ngày 1/12-30/6), các hồ phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: đảm bảo an toàn công trình; hạn chế thiệt hại sản xuất ở vùng bán ngập trong lòng hồ Ialy từ ngày 16/2 – 30/6 hàng năm; đảm bảo duy trì lưu lượng nước ở hạ du hồ Sê San 4A không nhỏ hơn 195 m3/s; dảm bảo hiệu quả phát điện.

Để vận hành giảm lũ cho hạ du, các hồ không cho phép sử dụng phần dung tích từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực nước lũ kiểm tra để điều tiết lũ khi các cửa van của công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai.

Khi vận hành giảm lũ cho hạ du phải tuân thủ theo quy định về trình tự, phương thức đóng, mở cửa van các công trình xả đã được cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông ở dưới hạ du các hồ chứa.

Trong thời kỳ mùa lũ, khi chưa tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, mực nước các hồ chứa không được vượt mực nước cao nhất trước lũ. Cụ thể, đối với hồ Thượng Kon Tum là 1.157m; hồ Plei Krông 569,5m; hồ Ialy 514,2m; hồ Sê San 4 là 214,5m. Khi kết thúc quá trình cắt, giảm lũ cho hạ du, phải đưa dần mực nước hồ về cao trình mực nước trước lũ nêu trên, trừ trường hợp quy định.

(Theo monre.gov.vn)