Tập huấn văn bản pháp luật về quản lý tài nguyên nước và môi trường

Ngày 28/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An tổ chức khai mạc lớp tập huấn một số qui định pháp luật về quản lý tài nguyên nước và môi trường cho cán bộ cấp huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được tiếp thu các nội dung: Hệ thống các văn bản về tài nguyên nước; cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Hiện trạng môi trường nước các lưu vực xả thải tỉnh Nghệ An. Hướng dẫn qui định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và thông tư số 26/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá tác động môi trường. Hướng dẫn cam kết bảo vệ môi trường, báo cáo thẩm định và đánh giá tác động môi trường.

Cũng tại lớp tập huấn, giảng viên và các đại biểu sẽ thảo luận, giải đáp các vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định, thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến lĩnh vực này.

Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu nặng nề nhất của thế giới. Với việc cung cấp các thông tin kiến thức về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống, khắc phục hậu quả do nước gây ra cho đội ngũ cán bộ chuyên ngành và doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn, từ đó hạn chế và ngăn chặn sự biến đổi của khí hậu.

 

(Theo truyenhinhnghean.vn)