Tập huấn quản lý tài nguyên nước cho các Sở TN&MT khu vực phía Bắc

Trong 2 ngày 21 và 22/10, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước (BộTN&MT) đã tổ chức lớp tập huấn về quản lý tài nguyên nước cho các cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước ở cấp Trung ương và địa phương tại khu vực miền Bắc.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm phổ biến kiến thức về tài nguyên nước cho các Sở TN&MT. Các tham luận được trình bày tại hội thảo bao gồm: Tài nguyên nước Việt Nam – Hiện trạng và các thách thức; Mối quan tâm của thế giới về tài nguyên nước; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước; Quản lý Nhà nước về tài nguyên nước; Giới thiệu “Hướng dẫn quan trắc và đánh giá tài nguyên nước”; Công tác khoan giếng phục vụ thiết lập các trạm quan trắc nước dưới đất ; Giới thiệu cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin tài nguyên nước;…

“Hướng dẫn quan trắc và đánh giá tài nguyên nước” là một cẩm nang bổ ích, nhằm hướng dẫn cho các cán bộ chuyên môn kỹ thuật, cán bộ quản lý ngành nước công tác ở Trung ương và các địa phương nắm được quy trình kỹ thuật trong việc xây dựng mạng quan trắc tài nguyên nước mặt và thực hiện việc quan trắc, đánh giá tài nguyên nước các sông suối theo số liệu quan trắc phục vụ cho yêu cầu quản lý tài nguyên nước tại địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu Thuần cho rằng, công tác quản lý tài nguyên nước muốn thực hiện được phải có thông tin. Trước mắt, tài liệu “Hướng dẫn quan trắc và đánh giá tài nguyên nước” sẽ là một tài liệu hướng dẫn thực hiện các hoạt động và nhiệm vụ kỹ thuật. Trong tương lai, hướng dẫn có thể được xem xét ban hành dưới dạng thông tư và sẽ trở thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng trong thiết kế xây dựng và vận hành các mạng quan trắc, đánh giá tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc.

(Theo Minh Trang – Monre)