Tăng cường quản lý tầng chứa nước NEOGEN

Ngày 29/11, Hội Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hải Dương phối hợp với Hội Địa chất tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thảo “Tiềm năng tầng chứa nước NEOGEN trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Theo tài liệu quan trắc, Hải Dương nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng với diện tích tự nhiên là 1.651,85 km2, trong đó diện tích đồi núi là 183 km2. Tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương khá phong phú gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen; tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen; tầng chứa nước lỗ hổng – khe nứt trong trầm tích Neogen; tầng chứa nước khư nứt Trias; tầng chứa nước khe nứt trong các thành tạo trầm tích lục nguyên, hệ tầng Yên Phụ; tầng chứa nước khe nứt – Karst trong các thành tạo Carbonat. Theo đánh giá ban đầu, trữ lượng tiềm năng nước dưới đất Hải Dương đạt khoảng trên 3 triệu m3/ngày đêm, trong đó trữ lượng cấp cho công nghiệp đạt khoảng trên 51 nghìn m3/ngày đêm. Theo nghiên cứu thì tầng chứa nước Neogen là tầng rất giàu nước và có diện tích phân bố rộng nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân gây ô nhiễm và suy thoái nguồn nước như: Khai thác tùy tiện, quá mức thậm chí gây ra thông tầng; ô nhiễm từ các nguồn chất thải, nước thải từ các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, bệnh viện…Cùng với đó, việc khai thác chưa có quy hoạch, chưa phân biệt rõ nguồn nước mặt, nước nguồn, độ sâu khai thác… đã dẫn tới sự lãng phí rất lớn trong khai thác tài nguyên nước. Tỉnh Hải Dương cũng đã qui hoạch khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước, nhưng thực sự vẫn chưa quản lý được việc khai thác bừa bãi, lãng phí, làm suy kiệt nguồn tài nguyên nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu thẳng thắn đề nghị lãnh đạo tỉnh Hải Dương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, tập trung nghiên cứu sâu hơn tầng nước Neogen; trong đó trước mắt cần nghiên cứu vài khu vực trọng điểm để phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt. Tỉnh cũng cần thành lập qui hoạch, kế hoạch khai thác các nguồn nước, trong đó có các tầng nước ngầm; chủ động chỉ ra các nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái tầng nước ngầm để có biện pháp cụ thể nhằm khắc phục; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn nước sao cho hiệu quả, hợp lý.

 

 

 

(Theo Monre.gov.vn)