Tài nguyên nước Đồng Nai sẽ được bảo vệ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Mục tiêu của quy hoạch là nhằm tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên nước, bảo vệ tính toàn vẹn của dòng sông và các nguồn nước. Bên cạnh đó, quy hoạch nhằm chủ động phòng chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, giảm thiểu tác hại, khắc phục hậu quả do nước gây ra trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn Đồng Nai sẽ phân thành 2 giai đoạn từ năm 2011- 2015 và từ năm 2016 – 2020. Theo đó, với tài nguyên nước, trước mắt sẽ ngăn ngừa, hạn chế gia tăng ô nhiễm, giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường tại các khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư tập trung. Riêng với nước ngầm, cấm khai thác khu vực ven ranh mặn, các công trình khai thác nước dưới đất thuộc diện đăng ký phải đăng ký 100% và lấp hết các giếng khoan không sử dụng.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)