Sửa đổi Luật Tài nguyên nước trên quan điểm phát triển bền vững

Tại buổi làm việc với Ban soạn thảo, Tổ biên tập về Dự thảo 4 Luật Tài nguyên nước sửa đổi sáng 1/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai cho biết, việc sửa đổi Luật lần này có ý nghĩa và cần thiết đặc biệt trong bối cảnh nước ta đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các nước thượng du sử dụng nước tăng đột biến, tình trạng lấn chiếm sông hồ một cách tràn lan… Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho biết, trong lần sửa đổi này, Ban soạn thảo cố gắng luật hóa những văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước được ban hành trong thời gian gần đây đảm bảo an ninh nguồn nước và sử dụng nước công bằng hợp lý. Vấn đề khai thác sử dụng nước bền vững của các bên liên quan cũng được đưa ra nghiên cứu và xem xét.
Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy cho biết, dự thảo Luật Tài nguyên nước sửa đổi lần 4 gồm có 12 chương và 99 điều, tăng 2 chương và 24 điều so với Luật Tài nguyên nước năm 1998. Điểm mới trong sửa đổi Luật lần này là đã đưa được vấn đề quản lý lưu vực sông và điều tra cơ bản tài nguyên nước.
Giáo sư Ngô Đình Tuấn (Đại học Thủy Lợi) khẳng định, dự thảo đã tiếp cận việc phát triển bền vững tài nguyên nước và quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông. Tuy nhiên, trong Luật cần phải nhấn mạnh nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng. Từ đó khẳng định giá trị kinh tế của nước trong tiêu dùng và được ưu tiên hàng đầu trong các lĩnh vực.
Các ý kiến cũng tập trung góp ý xung quanh các vấn đề phạm vi điều chỉnh, việc tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước, khai thác sử dụng tài nguyên nước công bằng hợp lý, cấp phép tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra, Ủy ban Lưu vực sông và Tài chính về tài nguyên nước…
Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cơ bản đồng ý với ý kiến của các đại biểu và đề nghị Tổ biên tập tiếp thu, tổng hợp ý kiến thiết thực đưa vào dự thảo Luật mới trên quan điểm phát triển bền vững tài nguyên nước và luật khi được ban hành sẽ là công cụ hữu hiệu để quản lý tài nguyên nước có hiệu quả.

 

(Theo Monre.gov.vn)