Sông Đồng Nai đang dần tới ngưỡng khan hiếm nước

tt944Việc thay đổi hệ sinh thái, con người khai thác quá mức, ô nhiễm môi trường, sự xâm lấn của nhiều loài sinh vật ngoại lai và tình trạng nước biển dâng cao do sự biến đổi của khí hậu toàn cầu… đang là những áp lực với hệ thống sông Đồng Nai.

Lưu vực sông Đồng Nai với diện tích tự nhiên trên 49.600km2 chảy qua 11 tỉnh, TP (từ Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ), có dòng chảy trung bình năm đạt 1.000m3/giây (tổng lượng nước trên 41 tỷ m3/năm) cung cấp nước sinh hoạt cho gần 20 triệu dân và phục vụ sản xuất cho 10.000 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và gần 70 khu công nghiệp, khu chế xuất. Tuy nhiên các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước đã nảy sinh và ngày càng phức tạp, môi trường nước bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng; đây là vùng từng được xem có nguồn nước dồi dào nhưng hiện nay đang tiệm cận dần với ngưỡng hạn chế về nguồn nước.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương – Phân viện Khí tượng và Thủy văn phía Nam dự báo: “Tình hình khan hiếm nước trên lưu vực sông Đồng Nai đã đến mức báo động, lượng nước bình quân đầu người năm 2010 chỉ ở mức 2.098m3/người/năm. Trong khi đó, theo Hội Tài nguyên nước quốc tế (IWRA), lượng nước bình quân hằng năm dưới 4.000m3/người là thiếu nước.

Theo đà này, đến năm 2020 lượng nước bình quân chỉ còn 1.770m3/người/năm; còn đến năm 2040  ở mức khan hiếm nước (1.475m3/người/năm). Sự cần thiết, cấp bách hiện nay là phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong lưu vực đối với việc quản lý tài nguyên nước, đây là chìa khóa cho việc sử dụng công bằng và bền vững nguồn tài nguyên nước”.

Tình trạng thiếu nước trên lưu vực sông Đồng Nai đã trở nên nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu và quản lý chưa bền vững. Việc tích nước (nhất là vào mùa khô) của các dự án thủy điện khiến tình trạng xâm nhập mặn phía hạ lưu càng trở nên trầm trọng, đe dọa đến an ninh lương thực và an sinh xã hội trên lưu vực sông Đồng Nai. Không thể chậm trễ, cần một cơ chế quản lý nhà nước đủ mạnh để điều phối công tác quản lý tài nguyên nước cho toàn lưu vực sông Đồng Nai

 

 

(Theo Công Trường – cand.com.vn)