Sớm triển khai quy hoạch tài nguyên nước quốc gia

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm triển khai quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước (quy hoạch tài nguyên nước quốc gia), trong đó cần lồng ghép với điều tra cơ bản tài nguyên nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2016.

Resize_of_TN_nuoc

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ các quy định trong dự thảo Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, Nghị định về khuyến khích, ưu đãi hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, Nghị định về cấp quyền khai thác tài nguyên nước để đảm bảo tính khả thi, tránh trùng lắp.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, xây dựng sơ đồ về các loại chiến lược, quy hoạch của ngành nước, trên cơ sở đó xác định những quy hoạch nào thực sự cần thiết, những quy hoạch nào có thể lồng ghép nhằm giảm thiểu số lượng quy hoạch, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.

Bên cạnh đó tiếp tục xây dựng các quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn, để kết hợp cùng với các quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ của từng lưu vực thành quy trình vận hành liên hồ chứa trong cả mùa lũ, mùa cạn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện Đề án “Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nguồn nước ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng và sông Mê Công” nhằm cung cấp thông tin, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong việc khai thác, sử dụng nguồn nước các sông liên quốc gia, báo cáo kết quả tại phiên họp lần thứ XV của Hội đồng.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm triển khai quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước (quy hoạch tài nguyên nước quốc gia), trong đó cần lồng ghép với điều tra cơ bản tài nguyên nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2016; đối với quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông, cần rà soát, xác định các lưu vực sông quan trọng cần ưu tiên triển khai thực hiện trước để từng bước thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương và các cơ quan liên quan triển khai lập đề án nghiên cứu, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước ngầm và tác động của khai thác nước ngầm đến sụt lún nền đất khu vực thành phố Hà Nội, TPHCM và đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết trước mắt và lâu dài.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc trồng bù rừng, thực hiện Chương trình trồng rừng nhằm bảo vệ tài nguyên nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống giám sát thông tin hồ chứa nước phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và chỉ đạo vận hành hồ chứa, làm cơ sở triển khai thực hiện.

(Theo baodientu.chinhphu.vn)