Sẽ thanh tra dự án thủy điện tại 9 tỉnh

Bộ TN&MT vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với các dự án thủy điện trong năm 2012. Theo đó, Bộ sẽ lập 3 Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại 9 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Đối với các dự án thủy điện tại các tỉnh khác (không thuộc 9 tỉnh trên) như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, các Sở TN&MT tiến hành thanh tra, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả gửi về Bộ TN&MT, trước ngày 10/12/2012.

Các Đoàn thanh tra Bộ TN&MT sẽ thực hiện 2 nội dung thanh tra là công tác quản lý Nhà nước về TN&MT liên quan đến các dự án thủy điện và các vấn đề về TN&MT ở các dự án thủy điện.

Đối với công tác quản lý Nhà nước về TN&MT, các Đoàn thanh tra việc ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về thủy điện, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; quản lý đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…. Việc quản lý môi trường sẽ chú trọng vào thanh tra việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, phòng chống suy thoái môi trường, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường.

Đoàn còn thanh tra các nội dung quản lý tài nguyên nước và khí tượng thủy văn như quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên nước; thẩm định cấp Giấy phép khai thác nước, quy định vận hành hồ chứa thủy điện, chỉ đạo phòng chống thiên tai… Đồng thời còn thanh tra việc xử lý các vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cao.

Đối với nội dung thanh tra về TN&MT ở các dự án thủy điện, các đoàn thanh tra sẽ thanh tra về sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch thủy điện; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu hồi, giao đất, cho thuê đất; khai thác tài nguyên đất trong hành lang bảo vệ hồ chứa và vùng lòng hồ; xem xét việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; chấp hành quy định về tài nguyên nước; điều tiết nước hồ chứa; đăng ký, hoạt động công trình khí tượng thủy văn; cung cấp thông tin khí tượng thủy văn…

Trao đổi với Báo TN&MT, ông Lê Vũ Tuấn Anh, Phó Chánh Thanh tra Bộ cho biết, đợt thanh tra này nhằm đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với các dự án thủy điện ở miền Trung và Tây Nguyên. Đồng thời phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm. Kết quả thanh tra là cơ sở để các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất quản lý phù hợp và sửa đổi, bổ sung các chế định pháp luật nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên trong phát triển thủy điện.

Theo kế hoạch, các Đoàn thanh tra sẽ được thành lập trước ngày 30/5 và hoàn thành công tác thanh tra ở các địa phương trước ngày 30/10.

(Theo Monre.gov.vn)