Sẽ có hướng dẫn khoanh định đới bảo vệ công trình khai thác nước dưới đất

Cục Quản lý tài nguyên nước vừa phối hợp Cơ quan hợp tác kỹ thuật Bỉ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo “Hướng dẫn Quan trắc và đánh giá tài nguyên nước, hướng dẫn khoanh định đới bảo vệ công trình khai thác nước dưới đất”. Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu Thuần chủ trì Hội thảo.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam” hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Hợp tác kỹ thuật Bỉ với mục tiêu tổng quát nhằm tăng cường thể chế và nâng cao năng lực của các cơ quan thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu Thuần, “Hướng dẫn khoanh định đới bảo vệ công trình khai thác nước dưới đất” nhằm đưa ra hướng dẫn thống nhất về phương pháp khoanh định các đới bảo vệ công trình khai thác nước và nguồn nước dưới đất cũng như cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phân bố và vận động của nước dưới đất.

Hướng dẫn này áp dụng với các công trình khai thác đơn lẻ trong tầng chứa nước lỗ hổng, phân bố gần mặt đất. Các công trình khai thác nước dưới đất trong tầng chứa nước có áp phân bố sâu, trong đá nứt nẻ – karst sẽ được biên soạn chi tiết trong một hướng dẫn khác.

Trước mắt, Hướng dẫn này áp dụng đối với các Ban Quản lý dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam” ở cấp Trung ương và 7 tỉnh thí điểm là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận trong việc triển khai các hoạt động bảo vệ công trình khai thác nước dưới đất phục vụ mục đích sinh hoạt được lựa chọn để thực hiện thí điểm.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)