Quyết định thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với BĐKH và quản lý nước.

Ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định cử Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giữ chức Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.
Trước đó, ngày 18/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và quản lý nước.
Các thành viên thường trực của Phân ban này gồm đại diện của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương và Văn phòng Chính phủ.
Cơ quan giúp việc của Phân ban là bộ máy của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phó Chủ tịch Phân ban là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
(Theo Monre.gov.vn)