Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ năm 2011

tt690Ngày 6/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 859/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ năm 2011.

 

Theo Quyết định, từ ngày 15/6 đến ngày 15/9/2011, các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà phải điều tiết để phục vụ chống lũ và phát điện theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên sau: 1- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà; 2- Đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ du (đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội); 3- Đảm bảo an toàn phát điện.

Để đảm bảo vừa chống lũ an toàn, vừa nâng cao hiệu ích phát điện, Quyết định cũng quy định cụ thể việc điều tiết các hồ trong 3 thời kỳ: Thời kỳ lũ sớm (từ 15/6-15/7), thời kỳ lũ chính vụ (từ 16/7-25/8) và thời kỳ lũ muộn (từ 26/8-15/9).

Để tránh thiệt hại đến công trình đầu mối, công trình đê điều, phương tiện giao thông thủy, sạt lở bờ sông và ảnh hưởng sản xuất của nhân dân ở hạ du, việc vận hành xả lũ các hồ sẽ thực hiện như sau: Hồ Hòa Bình đóng mở 6 cửa xả đầu, mỗi cửa cách nhau 6 giờ, các cửa tiếp theo có thể đóng mở nhanh hơn; hồ Tuyên Quang đóng mở 4 cửa xả đầu, mỗi cửa cách nhau 6 giờ, các cửa tiếp theo có thể đóng mở nhanh hơn.

Trước ngày 25/6, do yêu cầu cắt lũ tiểu mãn nhằm bảo vệ sản xuất và các công trình đang xây dựng ở hạ du, hồ Hòa Bình không xả xuống hạ du lưu lượng lớn hơn 4.000 m3/s, hồ Tuyên Quang không xả xuống hạ du lưu lượng lớn hơn 1.500 m3/s.

Quy trình vận hành trên sẽ được thực hiện từ ngày 6/6/2011 đến hết ngày 31/12/2011; lùi thời hạn thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 10/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm đến ngày 01/12/2012.
Chi tiết Quyết định số 859/QĐ-TTg xem tại đây:
http://www.dwrm.gov.vn/index.php?rm=Laws&in=lawsdetail&id=1176

(Theo dwrm)