Quảng Trị: Hơn 378 tỷ đồng cấp nước và vệ sinh môi trường tiểu vùng sông Mê Kông

Ngày 4/1, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phê duyệt dự án Đầu tư cấp nước và vệ sinh môi trường tiểu vùng sông Mê Kông thuộc địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 378,3 tỷ đồng, trong đó xây dựng hệ thống cấp nước 189,2 tỷ đồng; xây dựng hệ thống thoát nước 96,9 tỷ đồng, chi phí khác và dự phòng hơn 91 tỷ đồng.
Dự án được triển khai tại thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), gồm các hợp phần: cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, giáo dục vệ sinh, hỗ trợ thực hiện dự án và xây dựng năng lực.
Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của hơn 150 nghìn người dân.

(Theo Monre.gov.vn)