Quảng Trị: Cần kiểm tra chất lượng các đập thủy điện vừa và nhỏ

Trước sự cố vỡ đập Thủy điện Đakrông 3 tại Quảng Trị, người dân trên địa bàn tỉnh đang lo lắng về chất lượng của các công trình thủy điện vừa và nhỏ Quảng Trị nói chung và thủy điện Đakrông 3 nói riêng. Tuy nhiên, tại Công văn số 3245/UBND-TM ngày 16/10 do ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ký mới dừng lại ở việc yêu cầu các cơ quan chức năng và các huyện trong tỉnh khẩn trương rà soát lại các công trình hồ chứa thuỷ điện, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2012; chưa nêu vấn đề kiểm tra chất lượng công trình đập thủy điện Đakrông 3.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị: Trách nhiệm kiểm tra chất lượng công trình thuộc về Sở Xây dựng tỉnh. Tuy nhiên, hiện UBND tỉnh chưa có ý định lập đoàn thanh tra xây dựng để lấy mẫu về kiểm nghiệm chất lượng của công trình thủy điện Đakrông 3, chỉ mới có phương án rà soát lại độ an toàn của tất cả công trình thủy điện trong toàn tỉnh. Theo đó, tỉnh yêu cầu Sở Công Thương, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN và UBND các huyện làm việc với các chủ đầu tư của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn để tổng rà soát lại các quy trình vận hành hồ chứa, đối chiếu với thực tế để hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa đảm bảo tuyết đối an toàn… Đặc biệt, kiểm tra, làm rõ và xử lý tránh nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sự cố vỡ tường thượng lưu vai trái đập tràn của công trình thủy điện Đakrông 3. Tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần thuỷ điện Trường Sơn phải khẩn trương hoàn thiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại của các hộ trong khu vực dự án trước khi triển khai các hạng mục còn lại; triển khai phương án phòng chống lụt bão, an toàn đập đến các hộ dân xung quanh khu vực nhà máy Thuỷ điện biết, để phòng tránh khi có sự cố xảy ra.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 8 công trình thuỷ điện vừa và nhỏ đang triển khai thi công. Riêng tuyến sông Đakrông có 4 công trình đang thi công. Các công trình này đều do các chủ đầu tư là các công ty tư nhân xây dựng. Thiết nghĩ, chính quyền tỉnh Quảng Trị cần sớm thành lập đoàn thanh tra xây dựng để kiểm tra chất lượng các công trình đập thủy điện, góp phần đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân vùng hạ lưu trong mùa mưa bão.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)