Quảng Ngãi: Loại một số dự án thủy điện

Ngày 29-10, nguồn tin từ Sở Công Thương Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức đình chỉ và đưa ra khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện, trong tổng số 8 dự án thủy điện mà đơn vị này đề nghị loại bỏ.

Các dự án thủy điện bị loiaj bỏ là: Dự án Thủy điện Sông Tang 1, Sông Tang 2 và Suối Kem (huyện Tây Trà); Sơn Trà 3 và Đaksêlô (huyện Sơn Tây); Nước Lác thuộc huyện Minh Long và Sơn Hà. Riêng 2 dự án Hà Doi và Trà Bói (huyện Trà Bồng), UBND tỉnh cũng đang đề nghị Bộ Công Thương loại khỏi quy hoạch mạng lưới thủy điện. Nguyên nhân dẫn đến việc loại bỏ các dự án thủy điện nói trên là do chủ đầu tư triển khai xây dựng chậm tiến độ, năng lực tài chính còn hạn chế, hiệu quả kinh tế thấp, nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống người dân cao, nằm ở địa hình hiểm trở, khó khăn trong quá trình xây dựng và vận chuyển.

 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)