Quảng Ngãi: Đảm bảo lấp dòng công trình đầu mối hồ chứa nước Nước Trong vào cuối tháng 4/2011

Ngày 20/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế đã làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch lấp dòng cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Nước Trong.  
                 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Huế thống nhất kế hoạch lấp dòng cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Nước Trong vào cuối tháng 4/2011 tới; đây là công trình cấp bách vượt lũ trong năm 2011 nên chủ đầu tư và các nhà thầu phải đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Chủ đầu tư các hạng mục khẩn trương thực hiện các phần việc còn lại, nhất là công tác di dời dân và tài sản của người dân đến nơi ở mới đảm bảo an toàn, công tác giải phóng mặt bằng, khai quật khảo cổ, thu dọn vệ sinh lòng hồ…  
                 Để đảm bảo kế hoạch lấp dòng vào cuối tháng 4/2011, chủ đầu tư và các nhà thầu đã tập trung nhân công, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 6 – chủ đầu tư công trình đầu mối cho biết, đến thời điểm này, đập bê tông, đập đất và các khoang đập đều đã đạt đến cao trình đảm bảo cho việc lấp dòng. Hiện tại, mực nước ở công trình đập tràn đã đạt cao trình 94,4m, khi lấp dòng thi công thì mực nước cao nhất trong lòng hồ là 108m.  
                 Ban Quản lý Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong cũng đang đẩy nhanh tiến độ di dân, giải phóng mặt bằng, đã có 117/465 hộ dân nằm trong lòng hồ đã được di dời đến nơi tái định cư, số hộ còn lại sẽ được tiếp tục di dời theo mốc cao trình bị ảnh hưởng ngập nước. Kế hoạch thực hiện bồi thường tài sản, khai quật khảo cổ và thu dọn vệ sinh lòng hồ cũng đang được tiến hành khẩn trương để kịp mốc thời gian lấp dòng theo kế hoạch.  
(Theo Monre.gov.vn)