Quảng Nam: Đề nghị thủy điện giữ nước để giảm hạn hán

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đối với khu vực vùng hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn, UBND tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị cục Điều tiết điện lực (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) chỉ đạo các Nhà máy Thủy điện A Vương, Đắk Mi 4, Sông Côn, Sông Tranh 2 hạn chế đến mức thấp nhất việc xả nước phát điện từ nay cho đến trước ngày 20/12/2012 để trữ nước.

Sau đó tập trung phát điện tối đa trong thời gian từ ngày 20/12 đến ngày 10/1/2013 nhằm cung cấp nước cho việc đổ ải, gieo sạ của nhân dân các địa phương ở vùng hạ du.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chi cục trưởng Thủy lợi Quảng Nam cho biết, dung tích trữ nước tính đến thời điểm hiện tại trong các hồ thủy điện là rất nhỏ, chỉ có thể vận hành 15 – 20 ngày là xuống đến mực nước chết. Vì vậy, các hồ thủy điện sẽ hoàn toàn mất khả năng xả nước điều tiết, bổ sung dòng chảy trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn.


(Theo Monre.gov.vn)