Quảng Bình: Đầu tư hơn 11,7 tỷ đồng cung cấp nước sinh hoạt

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Quảng Bình vừa đưa vào ba công trình cấp nước ở các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch và Quảng Trạch vào sử dụng, cung cấp nước sạch cho 7.950 người dân ngay giữa tháng 6 nắng nóng cao điểm này.
Theo Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Quảng Bình Nguyễn Văn Được, ba công trình trên được xây dựng theo kỹ thuật cấp nước cũ, từ lâu không sử dụng được khiến hàng nghìn người dân địa phương luôn khó khăn về nguồn nước, nhất là trong những tháng hè.
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân, Trung tâm đã đầu tư mở rộng, nâng công suất của các công trình cấp nước theo quy trình khai thác nguồn nước bằng đập dâng, sau đó đi qua bể lọc chậm, dẫn vào bể chứa. Nước từ bể chứa dẫn tự chảy theo hệ thống mạng cấp nước đến các điểm dùng nước. Người dân chỉ đóng góp một phần nhỏ để đưa nước từ các nhánh về đến từng hộ gia đình.
Tổng số vốn đầu tư xây dựng ba công trình là 11,7 tỷ đồng, trong đó, công trình cấp nước xã Hương Hóa (Tuyên Hóa) hơn 4,8 tỷ đồng, công trình nước xã Quảng Kim (Quảng Trạch) hơn 4,1 tỷ đồng, công trình xã Xuân Trạch (Bố Trạch) hơn 2,8 tỷ đồng.
Việc đưa các công trình cấp nước vào sử dụng trong mùa nắng nóng năm nay đã giúp cho gần 8.000 người dân giải quyết khó khăn về nước sinh hoạt.
(Theo Monre.gov.vn)