Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Gia Lai ưu tiên dự án cấp nước sạch cho dân

nuoc_sach(TN&MT) – Ngày 8/6/2016, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 119/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Theo đó, tỉnh Gia Lai cần triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý tài nguyên nước; tăng cường thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, trong đó ưu tiên thực hiện ngay các dự án cấp bách, có quy mô phù hợp để cung cấp nước sạch cho người dân. Đẩy mạnh trồng, khôi phục lại rừng và thực hiện tốt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tỉnh Gia Lai cần xây dựng Đề án tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong điều kiện biến đổi khí hậu; khẩn trương thực hiện công tác đo vẽ, lập bản đồ thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng thời tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và kiểm soát sản xuất, kinh doanh các loại cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt quy trình và chương trình tín dụng ưu đãi để tái canh cây cà phê, các giải pháp tưới tiết kiệm (tưới nhỏ giọt) cho cây tiêu.

Bên cạnh đó thu hút đầu tư công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư hàng năm.

Về công trình dẫn nước từ kênh của hồ thủy lợi Ayun Hạ về thị trấn Ia Pa và công trình xây dựng hồ Plei Thơ Ga, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp vào các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu cần bố trí vốn để triển khai ngay trong năm 2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Tầu Dầu 2, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo quy định.

5 tháng đầu năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh Gia Lai đạt 17.794 tỷ đồng, tăng 6,4%; thu ngân sách đạt 1.487 tỷ đồng, tăng 21%; xuất khẩu tăng 12,69%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng khá. Tỉnh đã tích cực chỉ đạo công tác chống hạn và thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 23 xã đạt 19 tiêu chí, 90 xã đạt từ 10 – 18 tiêu chí và 70 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí nông thôn mới…

Tuy nhiên, kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai còn khó khăn. Hạn hán kéo dài ảnh hướng lớn đến sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đồng bộ. Quy mô các doanh nghiệp nhỏ, sức cạnh tranh thấp; các sản phẩm dịch vụ du lịch trên địa bàn còn hạn chế.

(Theo baotainguyenmoitruong.vn)