Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Tài nguyên nước

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Tài nguyên nước.

Chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đảm nhiệm.

Theo Quyết định 459/QĐ-TTg ngày 2/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có chức năng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng về tài nguyên nước.

Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có nhiệm vụ tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, các cơ chế chính sách, chiến lược, chương trình mục tiêu, chương trình hành động quốc gia liên quan đến bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra…

(Theo monre.gov.vn)