Phê duyệt quy hoạch tổng thể sử dụng tài nguyên nước tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và dự báo đến năm 2020

UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể sử dụng tài nguyên nước tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và dự báo đến năm 2020 theo hướng sử dụng tổng hợp, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy giảm nguồn nước và các tác hại do nước gây ra.  

Quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước của các ngành, đặc biệt là phải đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và bảo vệ môi trường; phát huy hiệu quả sử dụng và tiết kiệm nước của tất cả các ngành dùng nước trong các khu vực; áp dụng các biện pháp sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước thống nhất, phù hợp với lưu vực sông và có các biện pháp thích ứng với những tác động của hoạt động kinh tế – xã hội đến tài nguyên nước, tác động của việc sử dụng tài nguyên nước ở trung, thượng lưu đối với hạ lưu; bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm thiểu sự cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và những thiệt hại do thiên tai về nước gây ra. 

Địa bàn Phú Yên được chia thành 4 vùng quy hoạch tổng thể sử dụng tài nguyên nước: Vùng thuận lợi, vùng tương đối thuận lợi, vùng khó khăn và vùng rất khó khăn. Quy hoạch tổng thể sử dụng tài nguyên nước gồm các lưu vực sông Ba, sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch. Ngoài ra, quy hoạch còn có các nội dung: phòng chống lũ, phòng chống cạn kiệt nguồn nước, bảo vệ – phòng chống ô nhiễm nguồn nước, mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường nước.

 

 

(Theo  Monre.gov.vn)