Phê duyệt Kế hoạch hành động Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (2005 – 2010) tại 4 địa phương, gồm: Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình; giai đoạn 2 (2008 – 2013) tại 8 địa phương, gồm: Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam và Thanh Hóa.

Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của cộng đồng một cách đầy đủ, bền vững và hỗ trợ cộng đồng cải thiện các công trình vệ sinh hộ gia đình; nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch và các công trình vệ sinh, chấp nhận và thực hành các hành vi vệ sinh để cải thiện sức khỏe gia đình và sự nuôi dưỡng trẻ em.

Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng được Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn thuộc Bộ NN&PTNT, thời gian thực hiện từ 2005 – 2013.

(Theo Monre.gov.vn)