Phát triển công trình cấp nước tập trung ở vùng nông thôn

 Ðến hết năm 2010, Hải Dương có 85,3% số dân vùng nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, trong đó có 21% số dân được sử dụng nguồn nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung. Trước thực trạng nguồn nước mặt, nước ngầm trên địa bàn  ngày một thoái hóa, ô nhiễm, Hải Dương coi trọng công tác quản lý, phát triển công trình, cấp nước tập trung và giám sát chất lượng nước.

Thực hiện Quy chuẩn số 02/2009/BYT kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (TTNS&VSMTNT) Hải Dương đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, giám sát đột xuất và xét nghiệm miễn phí chất lượng nguồn nước cho tất cả các trạm cấp nước sinh hoạt mỗi tháng một lần. Trong năm 2010, Trung tâm xét nghiệm 238 mẫu nước ở các trạm cấp nước tập trung, phát hiện 66 mẫu nước chưa đạt yêu cầu, chiếm 27,7%. Kết quả xét nghiệm các mẫu nước đều gửi về UBND các xã, các trạm cấp nước để thông báo rộng rãi đến người sử dụng. Các mẫu nước chưa đạt yêu cầu được trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật xử lý kịp thời, đáp ứng đúng yêu cầu chất lượng nước sạch cho nhân dân. Trung tâm còn phối hợp với Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lấy mẫu xét nghiệm theo Quy chuẩn 533 mẫu nước sinh hoạt tại bể chứa của các hộ dân trên địa bàn tám huyện. Kết quả xét nghiệm cho thấy 36/36 mẫu nước của công trình cấp nước tập trung đạt chất lượng theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế, nguồn nước nhỏ lẻ của các hộ như giếng khoan, giếng đào, nước mưa chỉ có 294/497 (59,1% mẫu) đạt một số chỉ tiêu cơ bản của Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế. Hầu hết, các mẫu không đạt quy chuẩn ở các hộ là do ô nhiễm vi khuẩn Coliform, Ecoli… vượt quá mức cho phép. Nguyên nhân là do các hộ chưa xây dựng bể lọc, bể chứa, các giải pháp thu hứng, tích trữ, bảo quản chưa phù hợp.
Cũng từ thực tế đó, Giám đốc TTNS&VSMTNT Hải Dương Vũ Văn Ðại, cho rằng: Dù còn nhiều khó khăn về nhận thức của nhân dân và vốn đầu tư, trong những năm tới Hải Dương vẫn chủ trương phát triển và mở rộng mô hình cấp nước tập trung trong việc thực hiện Chương trình nước sạch nông thôn. Bởi rằng, chỉ có những trạm cấp nước tập trung mới đáp ứng được yêu cầu chất lượng nước theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế, vì ở những công trình này mới làm được việc lấy mẫu nước để kiểm tra, xử lý kỹ thuật thường xuyên. Ðến nay, trên địa bàn tỉnh mới xây dựng được 36 công trình cấp nước tập trung, với tổng công suất 20 nghìn m3/ngày đêm. Ngoài ra, trung tâm ký hợp đồng với các trạm cấp nước sạch ở các thị trấn, các khu công nghiệp, xây dựng hệ thống đường ống phục vụ nước sạch cho các khu dân cư lân cận. Theo đánh giá của TTNS&VSMTNT Hải Dương, trong tổng số các công trình cấp nước tập trung đang được khai thác, chỉ có khoảng 50% số công trình hoạt động có hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu là trước đây đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ, mặt khác do nhận thức của cộng đồng dân cư về nước sạch và vệ sinh môi trường chưa được đầy đủ, cho nên thiếu sự hưởng ứng, ủng hộ và quan tâm việc tham gia sử dụng và bảo vệ công trình. Những năm gần đây, trung tâm phối hợp chặt chẽ với Ðài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Tạp chí Doanh nghiệp chuyên trang Hải Dương để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức người dân về môi trường sức khỏe con người, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng công trình cấp nước sạch và hố tiêu hợp vệ sinh; phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh, huyện, xã xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tổ chức và tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên. Trong năm 2010, trung tâm đã biên tập và cung cấp 1.800 cuốn sổ tay tuyên truyền viên nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, áp-phích “Sáu nguyên tắc bảo vệ môi trường”, hơn 3.500 tài liệu các loại để tuyên truyền vấn đề này rộng rãi trong cộng đồng dân cư.
Ðể nâng cao hiệu quả đầu tư về chương trình nước sạch, năm nay và các năm tới, trước khi lập đề án xây dựng các công trình cấp nước tập trung, Hải Dương làm công tác điều tra, xã nào có 60% số hộ trở lên cam kết sử dụng thì mới lập đề án đầu tư xây dựng, ưu tiên cho những địa bàn có nguồn nước ngầm, nước mưa bị ô nhiễm do nước thải; do khói, bụi của các nhà máy xi-măng ở huyện Kinh Môn. Trong năm nay, trung tâm tiếp tục điều tra, rà soát đánh giá hiện trạng và hiệu quả hoạt động của các trạm cấp nước tập trung hiện có, báo cáo đánh giá và đề xuất phương án đầu tư hợp lý, áp dụng mô hình quản lý phù hợp; tổ chức tập huấn công tác quản lý, vận hành cho đội ngũ cán bộ, công nhân ở các trạm cấp nước tập trung; bảo đảm hoàn thành việc thi công các công trình đúng tiến độ đề ra để đến hết năm 2011, có 90%  số dân nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, trong đó có 368.200 người (chiếm 28% số dân nông thôn) được sử dụng nguồn nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung.
Theo Nhân dân