Phát động Triển khai Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2012 – 2015

Ngày 23/10, tại Quảng Trị, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức lễ mít tinh và ra quân triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2012 – 2015. Hơn 1.000 học sinh đến từ các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Cà Mau đã tham dự lễ mít tinh.
Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và biến nhận thức thành hành động cụ thể của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở giáo dục và mọi người trong việc bảo vệ, sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường để đảm bảo sự phát triển đất nước. Việc triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2012-2015 là dịp để các cấp, các ngành, các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường trách nhiệm tham gia công tác giữ gìn, sử dụng nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường để nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo nhấn mạnh:      Với trên 22 triệu học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, ngành giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc thông tin, giáo dục, truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường.   Việc triển khai thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trong nhà trường có ý nghĩa chiến lược lâu dài, nhằm góp phần hình thành thói quen văn minh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, sử dụng nguồn nước sạch, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường học, nhất là trong các cơ sở giáo dục mầm non. Do vậy, các tỉnh, thành cần phấn đấu, gia tăng nguồn vốn đầu tư để đến năm 2015 đạt 100% các trường mầm non và trường phổ thông có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. Tăng cường các hoạt động thông tin truyền thông và giáo dục về Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học.
Trong giai đoạn 2006 – 2010, ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai chương trình nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong các cơ sở giáo dục, đạt được những kết quả nhất định, góp phần cải thiện tình hình nước sạch và vệ sinh môi trường. Nhờ đó, hầu hết các trường, cơ sở giáo dục đều có công trình nước sạch đạt tiêu chuẩn, có nhà tiêu, hố tiêu hợp vệ sinh, có công trình thu gom xử lý rác thải và hệ thống cống rãnh tiêu thoát nước. Việc thực hiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong các cơ sở giáo dục đã được duy trì, từng bước tạo thành thói quen tốt cho các em học sinh, giáo viên và những người nuôi dạy trẻ. Tỷ lệ công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học tăng 2% mỗi năm. Tỷ lệ cấp nước và vệ sinh tại trường học đạt 87% vào cuối năm 2011.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục lồng ghép giáo dục vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường vào các tiết học chính khóa của môn Tự nhiên xã hội (lớp 1.2.3), môn Khoa học (lớp 4, 5), môn Sinh học, môn Giáo dục Công dân (lớp 6,7,8,9) và các hoạt động ngoại khóa về nội dung trình nước sạch và vệ sinh môi trường.
 

 

 (Theo Monre.gov.vn)