Phát điện tổ máy số 1 Dự án thủy điện Sông Tranh 2

 Tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 vừa hòa thành công vào hệ thống điện Quốc gia, vượt tiến độ so với kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Dự án Thủy điện Sông Tranh 2 với công suất lắp đặt 190 MW (gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 95MW), tổng mức đầu tư 5.194 tỷ đồng được xây dựng trên địa phận xã Trà Tân và Trà Đốc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Khu vực hồ chứa nằm trên địa phận các xã Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Tập, Trà Mai.
Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 do Ban QLDA Thủy điện 3 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư là nhà máy thủy điện thứ hai nằm trên bậc thang thủy điện thuộc hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn được đưa vào phát điện. Ngoài nhiệm vụ ngăn lũ khu vực hạ du và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam, bình quân mỗi năm Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 sẽ cung cấp 679,6 triệu kWh phục vụ điện sinh hoạt và sản xuất cho đất nước.
 Tổ máy số 2 dự kiến hòa lưới ngày 25/01/2011 và khánh thành Nhà máy vào ngày 30/6/2011.
Đạt được mốc hòa lưới tổ máy số 1 vượt tiến độ là quá trình làm việc nỗ lực, hiệu quả, trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu và sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Chính phủ, UBND và sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương.
Hiện nay, tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 đang trong giai đoạn chạy chế độ thử thách, các thông số đều đạt yêu cầu kỹ thuật. Đến ngày 23/12/2010, tổ máy 1 đã phát được sản lượng 2,5 triệu kwh. 
Việc các tổ máy của Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 hòa lưới điện quốc gia sớm hơn dự kiến có ý nghĩa rất lớn trong việc bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia trong là mùa khô năm 2011.

(Theo Monre.gov.vn)