Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT: Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển

Anh_1

Ngày 15/11/2014 tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đây là sự kiện chính trị quan trọng với tuổi trẻ Bộ, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới. Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng để tuổi trẻ thể hiện ý chí và quyết tâm được đem tài năng, sức trẻ xung kích, tình nguyện đi đầu trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”, những năm qua, đội ngũ thanh niên Bộ TN&MT đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của ngành TN&MT. Trong nhiệm kỳ 2009 – 2014, được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đoàn Khối và Đảng ủy Bộ TN&MT, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Bộ, Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu, tạo ra sự chuyển biến tương đối toàn diện.

Theo đó, trong công tác giáo dục được các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo đồng bộ, kịp thời; tổ chức nhiều hoạt động với nội dung và hình thức đa dạng, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được triển khai có hiệu quả, phù hợp với đặc thù của các cơ sở Đoàn trong Bộ; các nội dung của cuộc vận động từng bước gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào của Đoàn đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong đoàn viên, thanh niên ở bước làm theo Bác, nhất là trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, góp phần ổn định tổ chức, đặt nền móng cho sự phát triển vững mạnh của Đoàn Bộ TN&MT. Các phong trào của Đoàn đã được các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên góp phần động viên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, truyền thống của Ngành TN&MT, Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT, xuất phát từ tình hình thực tiễn và những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua, trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Đoàn Bộ TN&M, tập trung tăng cường bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh niên. Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức, đặc biệt là chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ, hình thành lớp thanh niên ưu tú trên các lĩnh vực góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác của thanh niên trong tham gia các hoạt động của Đoàn. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ chuyên môn với triển khai các hoạt động của Đoàn. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên; khuyến khích, cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; phát huy tiềm năng, trí tuệ của tuổi trẻ Tài nguyên và Môi trường tham gia vào việc phát hiện, tham vấn, đề xuất ý tưởng góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật và cải cách hành chính.

Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT phấn đấu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước và các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên; nhất là những vấn đề, sự kiện mới được dư luận quan tâm; 80% cơ sở đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, không có tổ chức Đoàn trung bình và yếu kém; hàng năm giới thiệu 200 – 300 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tỷ lệ đoàn viên được kết nạp vào Đảng đạt 70% tổng số đoàn viên được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 100% các cơ sở đoàn có mô hình, sản phẩm thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính, thanh niên với văn hóa công sở; hàng năm, 100% cán bộ Đoàn chủ chốt ở các cấp bộ đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiềm năng trí tuệ của thanh niên hiện nay, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới”, tuổi trẻ Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết tâm nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra trong giai đoạn mới.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong giai đoạn vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 9 cá nhân và Bằng khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2014 và bằng khen của khối các cơ quan trung ương cho 10 tập thể và 19 cá nhân.

DANH SÁCH

Khen thưởng các tập thể và cá nhân Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn

I. KHEN THƯỞNG CẤP TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

1. Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”:

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Ông Tạ Đình Thi

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

2

Ông Phạm Thế Bảo

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường

3

Ông Phạm Văn Thặng

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

Ông Lê Kế Sơn

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

5

Ông Nguyễn Thế Đồng

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

6

Ông Vũ Sĩ Tuấn

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

7

Ông Đào Trung Chính

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tổng cục Quản lý đất đai

8

Ông Trần Hùng Phi

Cục trưởng Cục Đăng ký và Thống kế, Tổng cục Quản lý đất đai

9

Ông Châu Trần Vĩnh

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2009 – 2014.

2. Bằng khen:

* Tập thể:

TT

Tên đơn vị

1

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan Bộ, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

3

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Môi trường, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

5

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

6

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Quản lý đất đai, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

* Cá nhân:

– Đồng chí: Phạm Minh Tiến, Ủy viên BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2009 – 2014.

– Đồng chí: Đào Bùi Din, Ủy viên BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2009 – 2014.

– Đồng chí: Ngô Xuân Quý, Ủy viên BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2009 – 2014.

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị

1

Trương Đức Trí

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường

2

Vũ Văn Long

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường

3

Vũ Thị Nga

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

Nguyễn Quang Huy

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ ChíMinh  Bộ Tài nguyên và Môi trường

5

Lê Ngọc Quyền

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường

6

Cao Kim Yến

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường

7

Nguyễn Văn Huy

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường

8

Vũ Văn Phương

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

9

Nguyễn Trọng Vĩnh

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan Bộ, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

10

Đặng Trọng Hải

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Môi trường khóa II, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường (Đội trưởng Đội bóng đá của Bộ)

II. KHEN THƯỞNG CẤP KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1. Tập thể:

TT

Tên đơn vị

1

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

2

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

3

Đoàn TNCS Hồ Chí Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên đoàn Địa chất Đông Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

5

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên đoàn Địa chất Xạ – Hiếm, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

6

Liên Chi đoàn Khoa Khí tượng Thủy văn và Tài nguyên nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

7

Chi đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

8

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

9

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Khí tư ợng Thủy văn quốc gia, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

10

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Công nghệ thông tin

2. Cá nhân:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị

1

Trần Long Hưng

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường

2

Hà Thị Thuận

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường

3

Đỗ Công Hiếu

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

Nguyễn Đức Hùng

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường

5

Trần Trung Thành

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường

6

Võ Văn Hòa

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

7

Nguyễn Thành Trung

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

8

Lê Thị Nhung

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

9

Nguyễn Thành Công

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

10

Nguyễn Thanh Huyền

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

11

Nguyễn Ngọc Anh

Sinh viên Chi đoàn ĐH1KM, Liên chi đoàn khoa Môi trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

12

Đinh Thị Thương

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

13

Vũ Minh Phương

Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

14

Trần Thị Thùy Linh

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN

15

Nguyễn Thái Sơn

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Liên đoàn Địa chất Xạ – Hiếm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN

16

Trần Từ Công

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

17

Nguyễn Toàn Thắng

Bí thư Chi đoàn Cục KTTV & Biến đổi khí hậu

18

Nguyễn Văn Huấn

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Đoàn TN Bộ Tài nguyên và Môi trường

19

Lưu Thành Trung

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan Bộ

(Theo monre.gov.vn)