Đảo Lý Sơn tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm

Theo thống kê, hơn 22.000 người dân trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước ngọt do nguồn nước ngầm bị suy giảm trầm trọng.

Theo UBND huyện Lý Sơn, năm 2012, toàn huyện có khoảng 550 giếng nước với lượng nước khai thác gần 18.000m3 mỗi ngày. Hiện nay, số giếng đào, giếng khoan đã tăng lên gấp 4 lần và lượng nước khai thác ước trên 21.000m3/ ngày, cao hơn so với mức dự tính trữ lượng khai thác cho phép khoảng 3.500m3. Với số lượng giếng đào, giếng khoan tăng vọt trong 3 năm trở lại đây, huyện đảo đang đối diện nguy cơ cạn nguồn nước ngọt.

Để hạn chế việc mạch nước ngầm trên đảo bị cạn kiệt và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ bị mặn xâm nhập, UBND huyện cho biết đã đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chính thức cấm đào, khoan thêm giếng trên đảo, trừ những trường hợp đặc biệt liên quan đến an ninh quốc phòng.

Trước mắt, huyện đảo đang tích cực tuyên truyền để người dân sử dụng nước tiết kiệm, tổ chức quản lý chặt chẽ việc đào giếng. Đồng thời, huyện sẽ làm bể ở các khu dân cư, ở các cánh đồng hứng nước mưa để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

(Theo monre.gov.vn)