Ninh Thuận: Khởi sắc mô hình Điểm thông tin sơ sở về tài nguyên nước

Đại biểu tham dự cuộc họp tại phường Kinh Dinh
Nằm trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động của Dự án Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam, từ tháng 06/2011 đến tháng 12/2012, Ban quản lý Dự án tại tỉnh Ninh Thuận sẽ tiến hành thành lập thí điểm Điểm thông tin sơ sở về tài nguyên nước tại địa phương.

 

Với mục tiêu xây dựng điểm thông tin về tài nguyên nước nhằm cung cấp, hướng dẫn, cập nhật thông tin quản lý tài nguyên nước và các quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các cấp ủy chi bộ trong việc bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị dọc các tuyến kênh mương nội thành và hệ thống sông tại địa phương. Đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện thu hút các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia các hoạt động thiết thực, hữu ích trong việc sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước và bảo vệ nguồn nước.

 

Theo báo cáo của Ban quản lý Dự án (BQLDA) tại tỉnh Ninh Thuận, hiện tại đã có 2 Điểm thông tin sơ sở về tài nguyên nước được thành lập đó là: Điểm thông tin cơ sở phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận và  Điểm thông tin cơ sở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.

 

Ngày 28/5/2011, tại phường Kinh Dinh đã tổ chức cuộc họp xây dựng mô hình Điểm thông tin cơ sở phường Kinh Dinh với thành phần tham dự bao gồm Bí thư phường, Chủ tịch phường, Phó chủ tịch phường, các đại diện Ban quản lý Khu phố (40 người); Thành viên BQLDA, Báo, Đài truyền hình. Trong cuộc họp này, Ban tổ chức đã trình bày và đưa ra thảo luận các vấn đề như sau:

 

– Giới thiệu Dự án, giới thiệu mô hình và nội dung hoạt động của Điểm thông tin cơ sở.

 

– Trình bày các vấn đề về tài nguyên nước tại địa phương.

– Thảo luận đóng góp cho mô hình theo tình hình thực tế tại địa phương.

– Chọn địa điểm xây dựng bảng tin, nơi cung cấp tài liệu thông tin và hướng dẫn về vấn đề tài nguyên nước nói chung và tại địa phương nói riêng.

– Chọn người phụ trách điểm thông tin cơ sở, tổ chức tuyên truyền và báo cáo tình hình hoạt động.

Tiếp theo các hoạt động trên, ngày 5/6/2011, Chương trình ra quân tuyên truyền và khơi thông dòng chảy hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 đã được phường Kinh Dinh tổ chức bằng các hoạt động thiết thực như Mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới; Diễu hành tuyên truyền bảo vệ nguồn nước trên các trục đường trong phường; Khơi thông dòng chảy đoạn Mương Cố.

Thông qua các hoạt động này đã thu hút được sự quan tâm của Lãnh đạo Phường, Đại biểu, các Ban, Đoàn thể của Phường, BQLDA, Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên Môi trường và nhân dân nhận thức được về tầm quan trọng của nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, địa phương nói riêng.

 

 

 

(Theo DWRM)