Những hình ảnh về con người và thiên tai

Từ ngàn xưa đến nay, con người luôn luôn phải đối chọi và tìm cách khắc phục thiên nhiên để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, những hiểm họa của thiên nhiên cũng đem lại những thiệt hại to lớn về vật chất và tinh thần cho đời sống con nguời. Sau đây là những hình ảnh về con người và thiên tai, bạn đọc có thể download tại đây